4Hs säckinsamling startar featured image
Publicerad | i Nyheter, Press

4Hs säckinsamling startar

4H-ungdomarna gör ett viktigt miljöarbete genom att samla in gödsel- och utsädessäckar från jordbruket. Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti.

Jordbrukarna hämtar de tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun. Säckinsamlingen sysselsätter många 4H-ungdomar.

Insamlingen omfattar Yaras gödselsäckar (stora- och småsäckar) och skyddshuvor från gödselpallar, samt Lantmännen Agros ekogödselsäckar och A-Rehus gödselsäckar. Utsädesstorsäckar från Hankkija, Lantmännen Agro, Tilasiemen och Peltosiemen, samt storsäckar och småsäckar för foder från Hankkija, A-Rehu och Lantmännen Agro.

Alla säckar som förs till insamlingsplatserna skall anmälas till den lokala 4H-föreningen.

Viktigt arbete för miljön

I fjol samlade föreningarna i Svenskfinland drygt 76 ton plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter. Jordbrukarnas positiva inställning till säckinsamlingen garanterar att mer än varannan gödsel- och utsädessäck återvänder som råvara till plastindustrin eller till annan trygg återvinning.

Förpackningsanvisningarna och närmare information om insamlingstiderna och –platserna: www.fs4h.fi/sackinsamling.

 

Tilläggsuppgifter:

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, Phone number040-5636127,

Nora Backlund, t.f. Kommunikatör, Finlands svenska 4H, Phone number044-0797079,

Back to top of page