Höstens verksamhet i 4H-föreningarna startar featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

Höstens verksamhet i 4H-föreningarna startar

Höstens verksamhet i 4H-föreningarna startar med mångsidiga 4H-klubbar för barn i ålder 7-12 år runt om i Svenskfinland och på Åland. 4H-klubbarna sysselsätter lokalt flertal unga som klubbledare. I Malax-Petalax-Bergö 4H startade Skogens skafferi -klubben.

– I 4H-klubbarna lär sig barnen praktiska färdigheter och företagsamhet genom att pröva på, samtidigt som de har roligt tillsammans. Det finns ett stort utbud av 4H-klubbar och deras teman varierar allt från matlagning, odling, pyssel och konst till musik, rörelse, smådjur, fiske, skog och natur.  I 4H-klubbarna väcks barnens nyfikenhet för det egna lärandet och välmåendet under handledning av våra driftiga 4H-ledare, framhåller Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H.

 

En meningsfull och rolig hobby i en trygg miljö tillsammans med utbildade 4H-ledare.

– Naturens skafferi är en 4H-klubb som lockar barnen till upplevelser i näromgivningen. Vi rör oss ute i skogen och plockar bär, svamp och andra ätbara växter för matlagning samt naturmaterial för pyssel. Barnen lär sig känna igen vad som är ätbart och genom lekar använder vi oss av alla våra sinnen i naturen. Här kommer 4H Skogspaletten med dess inspirerande aktivitetstips väl till hands. Vi avslutar klubben med barnens egna evenemang Hållbarhetscafé under Hållbarhetsveckan, berättar Elin Ekman, tf. verksamhetsledare, Malax-Petalax-Bergö 4H.  Vid sidan om Skogens skafferi så ordnar föreningen 4H-klubbar inom lek & rörelse, smyckestillverkning, konst och matlagning.

– 4H-klubbarna har en viktigt betydelse även i att de sysselsätter unga som klubbledare och ger dem värdefull arbetserfarenhet lokalt. 4H-klubbarna ordnas såväl i byarna som i tätorterna nära barnen. År 2022 deltog över 10 500 barn i 1 327 klubbar som ordnades av 4H-föreningar. 4H gör skillnad för barn och unga såväl lokalt som nationellt, sammanfattar Lindfors.

4H:s starkaste resurs är de lokala 4H-föreningarna som erbjuder lokal 4H-verksamhet i Svenskfinland och på Åland. Närmare information om aktuella 4H-klubbar för barn, ungdomsgrupper och andra aktiviteter finner du på 4H-föreningarnas webbsidor och i sociala medier.

Tilläggsinformation:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page