Delta i årets 4H-solrostävling featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Aktivitetstips, Odling, Utomhusaktiviteter

Delta i årets 4H-solrostävling

4H-solrostävlingen sporrar barn till omtanke för naturen och sann odlarglädje i Svenskfinland och på Åland. Tävlingen går ut på att odla så långa och välmående solrosor som möjligt under en växtperiod. Den lekfulla tävlingen ordnas av Finlands svenska 4H i samarbete med Sunds trädgård.

– Inom 4H väcker vi barnens intresse för matens väg från jord till jord genom egen odling. Under våren tilldelas barnen i 4H-föreningarna solrosfrön av två olika sorter, som de sår och odlar med omsorg hela sommaren. Då växtperioden är slut, mäts solrosornas längd och frökakans omkrets för resultat. Resultaten från 4H-solrostävlingen publicerar vi i slutet av året och de tre främsta odlarna premieras nationellt, berättar Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H.

Ta del av solrostävlingens tävlingsregler och odlingstips samt tidigare år resultat.

Solrostävlingen ordnas i samarbete med Sunds trädgård i Jakobstad. I år utförs 4H-solrostävling enligt önskemål med två sorters frön, Kingkong och Uniflorus.

– Med de två sorterna kan barnen få två olika resultat om de sköter växten rätt. Båda solrosor blir stora och höga, men med rätt gödsling växer Kingkong mer på längden och Uniflorus, den mer universala sorten, ger en större frökaka, berättar Fredrik Sandström, trädgårdsmästare vid Sunds trädgård.

De barn som vinner solrostävlingen har varit målmedvetna och haft tur med odlandet.

– Alla lyckas nog få något att mäta till hösten. Kingkong är mer krävande för odlaren men belönar också odlaren mer än Uniflorus, om man ger den det lilla extra, uppmuntrar Sandström.

Ta del av trädgårdsmästare Fredrik Sandströms tre bästa odlingstips. 

– Lycka till med odlandet av solrosor runt om i Svenskfinland och på Åland ser med spänning fram emot att ta del av barnens odlarglädje, erfarenheter och resultat under året, sammanfattar Lindfors.

Tilläggsinformation om 4H-solrostävlingen generellt ges av Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi. Frågor gällande barnens deltagande i solrostävlingen besvaras av verksamhetsledarna i 4H-föreningarna.

 

 

 

Back to top of page