Matglädje för barn i 38 matskolor featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Matglädje för barn i 38 matskolor

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten förverkligas i sommar i 38 matskolor. Matskolorna arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 700 barn kommer att delta. På matskolorna får också närmare 150 unga hjälpledare arbetserfarenhet.

Matskolorna förverkligas som fyra dagars dagsläger av 4H-föreningarna runt om i Finland. Verksamheten riktar sig till 8-12 -åriga barn såväl i städerna som på landsbygden. Programmet består av mat och matlagning, diskussioner om hälsosam kost och motion, samt lek och rörelse.

– Att få bekanta sig med färska hälsosamma basråvaror, tillreda dem och njuta av resultatet med alla sinnen är en viktig del av matskolan. Genom det gemensamma kockandet och alla roliga upplevelser inspireras barnen att ta del av kockandet också hemma. Det viktigaste är att barnen själv får göra och pröva på, säger utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm, Finlands svenska 4H.

– Matskolesamarbetet är viktigt för oss eftersom vi vill inspirera till ett lätt och roligt, och samtidigt nytt sätt att tillreda mat – alltid okomplicerat och enkelt. Låt oss äta bra också mitt i vardagsbrådskan, uppmuntrar Metsä Tissue SAGA brändets marknadsförare Elisa Nevala.

– I samband med matskolorna besöker barnen en lantgård, och besöken har visat sig vara höjdpunkten i programmet för de allra flesta matskolorna. Att barnen får en chans att lära känna matens väg från jord till bord och får förståelse för hur maten produceras är mycket viktigt. Genom kunskap om matens ursprung stärks också uppskattningen av maten och matens producenter, berättar informatör Mia Wikström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

En del av matskolorna besöks av den nya Mjölkambassadören, till vars första arbetsuppgifter hör infotillfällena på dagslägren. Diskussionerna om hälsosam kost är en del av programmet på alla matskolor.

I år arrangeras svenskspråkiga matskolor på följande orter: Lovisa, Borgå, Sibbo, Ingå, Tenala, Kimitoön, Pargas, Närpes, Malax, Korsholm, Vörå, Nedervetil, Terjärv och Pedersöre.

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto. Tilläggsinformation om verksamheten hittas på www.matskolan.fi.

Inbjudan till redaktörer att besöka matskolorna

Redaktörer har möjlighet att besöka årets matskolor. Kontakta direkt den valda matskolans ansvariga handledare och kom överens om lämplig tidpunkt för besök. Årets matskolor och kontaktuppgifter till ansvariga handledare hittas på www.matskolan.fi.

Pressbild från matskola

Tilläggsinformation:

Harriet Sundholm
Utbildnings- och utvecklingsansvariga
Finlands svenska 4H
040 771 3134

Back to top of page