Säckinsamlingen Rejäl handling startar featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, K-lantbruk, Raisioagro och Tilasiemen. Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I år omfattar insamlingen Yaras gödselsäckar och gödselpallarnas huvor, och Hankkijas, K-lantbruks, Raisioagros, och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

Jordbrukarna kan föra färdigt packade säckar till insamlingsplatserna eller be hjälp av 4H-ungdomar med att sortera och packa beroende på ort. Den lokala 4H-föreningen ger närmare information om tillvägagångssättet. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsstället till återvinning.

På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj – 23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni – 31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider.

Alla säckar som förs till insamlingsplatserna skall anmälas till den lokala 4H-föreningen. I Nyland och Åboland skall säckarna anmälas senast den 27 juni och i Österbotten senast den 5 augusti.

Viktigt arbete för miljön och arbetserfarenhet för ungdomar

I fjol samlades 676 ton plast, två tredjedelar av den mängd säckar som levererats till jordbruken. Säckinsamlingen har arrangerats allt sedan år 1975, sammanlagt har över 36 miljoner kilo plast samlats in. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter. Utan säckinsamlingen skulle säckarna hamna på avstjälpningsplatserna. För många ungdomar är säckinsamlingen det första sommarjobbet.

Förpackningsanvisningar och närmare information om insamlingstiderna och –platserna: www.fs4h.fi/sackinsamling.

Bild på ungdomar som deltar i säckinsamlingen

Tilläggsinformation:

Harriet Sundholm, Utbildnings- och utvecklingsansvarig, Finlands svenska 4H, 040 7713 134,

Petra Ingo, Informatör, Finlands svenska 4H, 043 824 8703,

 

Back to top of page