Kom med på 4H klubbledarutbildning 2023 featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Kom med på 4H klubbledarutbildning 2023

Är du intresserad av att fungera som 4H-klubbledare? Kom med på klubbledarutbildningen och lär dig mera om att planera klubbträffar, leda barngrupper och genomföra olika aktiviteter. Utbildningen riktar sig till unga +14 åriga medlemmar i 4H-föreningarna. Anmälan öppen 14.2-24.3.2023. Kom med!

Finlands svenska 4H:s klubbledarutbildning arrangeras den 21-23 april 2023 på Aito kursgård vid Päijänne strand (Kirjoniementie 15, 33680 Tammerfors). Anmälan öppnar den 14 februari kl. 10:00 på på Fs4H:s händelsekalender

Under de dagarna kommer vi att gå igenom bland annat: arbetslivets spelregler, klubbplanering och ekonomi, förslag till tema på olika klubbar, marknadsföring, första hjälp och säkerhet, hygien och städning, regler samt vett och etikett, gruppdynamik, lekar och att leda leken, se och lyssna – leda rättvist, bildstöd och mycket annat skoj.

Handledare för 4H klubbledarutbildningen är Ann-Katrin Enqvist, Mia Gull och Bettina C. Lindfors, Fs4H.

Deltagaravgiften är 40 euro. Vidare bekostar var och en deltagare sin resa till och från Tammerfors.

I deltagaravgiften ingår:

  • Övernattning
  • Morgonmål, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål enligt program
  • Materialmapp, eventuellt annat kursmaterial
  • Busstransport till och från Aito kursgård från järnvägsstationen i Tammerfors
  • Olycksfallsförsäkring – deltagande i klubbledarutbildningen förutsätter medlemskap i en lokal 4H-förening.

Klubbledarnätverk startar

Vid utbildningen 2023 etableras ett klubbledarnätverk, var årets unga deltagare ingår. Vi ordnar med träffar digitalt/live under året framöver för inspiration, uppföljning och nätverkande. Träffarnas preliminära tidpunkter är 6/23, 8/23, 11/23 och 2/24 samt input vid Fs4H:s klubbledarutbildning 2024.

Klubbledarutbildning del av 4H-Akademin

Klubbledarutbildningen är en validerad kurs inom ramen för 4H-Akademin. Utbildningen jämte 8 lektioner (8×45 minuter) praktik som klubbledare i den lokala 4H-föreningen berättigar till studiepoängsrekommendation 2 sp för deltagaren.

Tillsammans med verksamhetsledaren i 4H-föreningen kommer den unga överens om hur praktiken genomförs. Utbildningen slutförs genom att lämna in en praktikrapport. Ifall deltagaren fungerar som klubbledare under ett helt år i 4H-föreningen erhålls totalt 7sp.

Vi hoppas på fin uppslutning av engagerade unga 4H:are till denna lärorika klubbledarutbildning!

Tilläggsuppgifter ges av Bettina C. Lindfors, 4H-Akademin, Fs4H, 040 920 9810 eller bettina.lindfors(at)fs4h.fi.

 

 

 

Back to top of page