I Sibbo växer framtidens 4H-julgranar featured image
Publicerad | i Föreningarna

I Sibbo växer framtidens 4H-julgranar

I Sibbos skogar växer framtidens julgranar, planterade och omskötta av 4H-ungdomar. 

Med inspiration av Suomen 4H-liittos projekt Taimiteko startade Sibbo 4H julgransodlingsprojektet år 2020.

– Vi ville lära barn och ungdomar grunderna i skogsodling, kombinerat med klimattänkande samt eventuellt göra en avkastning. Samt sysselsätta ungdomar och föra dem till skogs, säger verksamhetsledare Ann-Kristin Nyberg.

En gammal äng arrenderades av föreningens ordförande. Att beskoga en äng är klimatklokt eftersom det faller inom ramen att beskoga annan mark än skogsmark.

Planteringar av granarna i full gång.

På ängen planterades hösten 2020 100 stycken svartgranar (Picea mariana) och 100 stycken av vår vanliga skogsgran (Picea abies).

Där plantorna planterades markbereddes fläckar för hand med spade. Plantorna planterades i rutor på två gånger två meter och märktes ut med pinnar så att man hittar dem ifall gräsvegetationen täcker plantan.

Våren 2021 planterades ytterligare 150 vanliga skogsgranar. Tanken är att årligen plantera lika många nya granar. De första granarna kan vara redo att bli julgranar om fem till sju år.

”Det är roligare än vad de har förväntat sig”

I och med skogsprojektet finns många möjligheter till kurser som berör skogen. Markberedning, plantering, gräsbekämpning, julgransodling och klubbledning är kurser som kan sysselsätta ungdomar i 4H-föreningen.

Plantering av granplantor med rör.

 

Feedbacken från Sibbo 4H:s ungdomar är positiv efter det första året.

”Det är roligare än vad de har förväntat sig, yngre barn önskar mer träffar till skogs”, säger Ann-Kristin Nyberg.

Vem vet, kanske är det du som tar in en äkta 4H-julgran om några år?

 

Tankar som fötts via projektet:

  • Kan man rädda världen genom att plantera träd?
  • Trädens fördelar är obestridbara – de förbättrar skördar och är det billigaste sättet att binda koldioxid från atmosfären. Samtidigt producerar träd syre.
  • Träd stöder ekonomin, skänker skugga, förbättrar världen, förebygger erosion och binder fukt. Skogen har en lugnande och hälsobefrämjande effekt på människosinnet.

”Han som planterar ett träd, växer ett hopp.” – Lucy Larcom

 

Text: Ann-Kristin Nyberg, Sibbo 4H/Mathilda Kull

Bild: Ann-Kristin Nyberg, Sibbo 4H

Back to top of page