Happy Global 4H Day featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

Happy Global 4H Day

Visste du att den globala 4H-rörelsen har över 7 miljoner medlemmar? Finlands svenska 4H har en aktiv dialog med andra 4H organisationer världen över genom olika nätverk, evenemang och utbyten. Varmt välkommen som 4H-medlem i ålder 14 -29 år att delta i våra internationella 4H-aktiviteter som ger dig nya vänner, upplevelser och minnen för livet!

  • Vårt internationella samarbete möjliggör för våra 4H-unga i ålder 14–29 år deltagande i olika nordiska, europeiska och globala 4H-aktiviteter. Det är en viktig del av de ungas lärande och fostran till aktivt medborgarskap inom 4H.
  • Vi samarbetar med de andra nordiska 4H-organisationerna Sveriges 4H , 4H Norge och 4H Danmark. Vartannat år ordnas nordiskt 4H-läger och detta år åkte en busslast med 4H-unga och lägerledare från hela Finland till Lom i Norge.
  • Vidare deltar vi i Nordisk Ungdomsorganisation – Nordic Youth Organisation olika aktiviteter. I sommar deltog tre 4H-unga i Nordisk Ungdomsvecka på Grönland. Därtill har vi en ung från Fs4H på styrelseplats i NordUng.
  • Vår europeiska plattform är Rural Youth Europe som ordnar för unga vuxna ledarskapsseminarier och European Rally (ungdomssamling) i Europa.
  • Via 4H-utbyten (International 4H Youth Exchange) #ifye har du som ung vuxen 4H:are en trygg möjlighet att åka på utbyte och upptäcka världen. I år åkte en ung från Fs4H på utbyte till Österrike. Vi öppnar ansökan i början av december för 4H-utbyten sommaren 2024.
  • Vart tredje år samlas 4H-ledare och 4H-unga världen över till Global 4H Network Summit. Fs4H deltog med två ledare och en ungdom i den finländska delegationen i augusti i Tanzania.
  • Vi koordinerar våra 4H-ungas internationella deltagande inom ramen för 4H-Akademin. Information om de olika aktiviteterna jämte anmälan och ansökan publiceras i Fs4H:s kalender, så följ aktivt med!

Happy Global 4H Day!

Har du frågor om vår internationella 4H-verksamhet? Kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Fs4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page