En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet

Stort tack till alla 4H-ledare för engagemang, värdefulla diskussioner, erfarenhetsutbyte och inspiration under Fs4H:s Utbildningsdagar 2023 i Tammerfors.

Gemenskapen bland 4H-ledarna inom föreningarna och centralkansliet är stark, vi är ett genuint kollegium. Vi lägger vikt på samverkan, kommunikation och kompetensutveckling. Varje höst samlas vi till Utbildningsdagar och i år var temat ”En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet”.

Tillsammans fördjupade vi oss i tryggt ledarskap bland barn och unga med inspiration av Eva-Lotta Backman, chef för barn- och ungdomsarbete från Finlands Svenska Idrott. Varefter vi arbetade internt framåt kring betydelsen av trygg 4H-verksamhet med mål om en gemensam anvisning ”Trygg i 4H”. En trygg 4H-verksamhet är varje barn och ungas rättighet.

Vidare fördjupade vi oss i hur vi kan mäta och synliggöra effektfull 4H-verksamhet (genomslagskraft, samhällsnytta) med inspiration av sakkunnig Marion Fields från Kompetenscentret för ungdomsarbete Kentauri. Vi spånade kring mål och mätare, kommunikation och bra sätt att inspirera föreningar i utvärdering.

”Vår vardag handlar om att möta upp barn och unga i deras vardag, att vara en gemenskap”

Vi tog även del av och diskuterade resultaten av den externa utvärderingen av förbundspaketet till 4H och dess effekter med presentation av Anna Bertills, Bertills & Jung. Finlands svenska 4H beviljas årligen av Svenska kulturfonden ett förbundspaket i stöd till 4H-föreningarna.

Utbildningsdagarna avslutades med praktisk övning i handens intelligens genom en workshop i arbetsvälmående och olika hållbara handarbetstekniker på Taitokeskus Verkaranta. Workshopen leddes av ansvarig rådgivare Anna Puolakka, även ordförande för Tammerforsnejdens 4H.

År 2024 fokuserar Finlands svenska 4H på aktivt medborgarskap, hållbarhet och kompetens samt ungas välmående.

Ungdomsarbetet inom 4H är omfattande och här är inriktningen bland annat alla barns och ungas rätt till en hobby, hur vi motverkar marginalisering, stärker klubbverksamhet och hur sysselsättande verksamheten ska nå allt fler unga. När det kommer till att skapa arbetsmöjligheter för unga handlar det om sysselsättningsfrämjande verksamhet som berör grupper, kurser och företagsfostran.

Finlands svenska 4H är det samlande organet för 18 4H-föreningar från Karleby i norr längsmed kusten till Lovisa i öst och på Åland. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för 4H-föreningarnas verksamhet genom kompetenshöjande aktiviteter och produktutveckling, medelsanskaffning samt kommunikation och marknadsföring. 4H:s starkaste resurs är de lokala 4H-föreningarna. Det breda nätverket till barn och unga, till föräldrar och lärare samt till organisationer och kommunala organ, ger goda förutsättningar för rolig och mångsidig 4H-verksamhet nära medlemmen. Idag samlar vi 3 500 unga 4H-are. Tillsammans är vi starkast för barn och unga!

Vid frågor, tankar, idéer hör gärna av dig till Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 920 9810 eller Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Fs4H, 040 563 6127.

Fs4H:s Utbildningsdagar 2023 arrangerades i samarbete med SFV:s Studiecentral.

Back to top of page