Finlands svenska 4H 95 år av hållbart lärande featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Finlands svenska 4H 95 år av hållbart lärande

År 2024 firar Finlands svenska 4H 95 år av hållbart lärande. Under jubileumsåret lyfter vi fram det breda barn- och ungdomsarbetet samt alla eldsjälar inom 4H. Vi firar tillsammans genom tre olika teman; 4H-kalas för barn, 4H-gärningar för unga och 4H möter 4H med föreningarna.

I höst samlar vi 4H-unga, 4H-kolleger, förtroendevalda, samarbetsparter till ett gemensamt Fs4H 95 år-seminarium. Vi tar pulsen på 4H-verksamhetens genomslagskraft ur ett nordiskt perspektiv. I fokus ungas välmående, kompetens och aktiva medborgarskap.

Fs4H 95 år av bildning och gemenskap – 4H starkt för barn och unga. Mer information om de olika aktiviteterna och evenemangen delar vi under året här på webben och i sociala medier.

Följ oss @finlandssvenska4h #Fs4H95år #4Hkalas #4Hgärning #4Hförening

Varmt välkommen att under året del av våra gemensamma 4H-aktiviteter med fokus på barn och ungas hållbara lärande.

Mer information om Fs4H 95 års program ges av Bettina C. Lindfors, ställföreträdande verksamhetsledare, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi, Finlands svenska 4H.

Back to top of page