Educa 2024 gav nya insikter för samarbete kring hållbart lärande och aktivt medborgarskap featured image
Publicerad | i Nyheter

Educa 2024 gav nya insikter för samarbete kring hållbart lärande och aktivt medborgarskap

Finlands svenska 4H deltog aktivt på årets Educa-mässa den 26-27 januari i Helsingfors mässcentrum. Vårt mål var att nätverka och bidra till en god dialog om ungas lärande, arbetslivsfärdigheter, landsbygdskunskap och sysselsättning. 

Synliggörande av de ungas kunnande och deltagande inom Finlands svenska 4H, har mervärde för såväl studier som arbetslivet. Genom ett gott bemötande från trygga vuxna och en välplanerad lärostig inom 4H-Akademin säkrar vi ett hållbart lärande för våra unga. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller sina första insikter i arbetslivet samt företagsamhet. De ungas lärande synliggörs genom studiepoäng till nytta i den ungas studier samt digitala kompetensmärken till nytta vid jobbsökande och arbete. På Educa presenterade FS4H bl.a. den förnyade Handboken för unga i kursen Körkortet till arbetslivet som tilldelats lättspråk symbolen.

Under Educa 2024 och svenska Hörnan, var det full aktivitet och diskussioner i den gemensamma montern för Finlands svenska 4H, Farmer Time Finland, SLC, Marthaförbundet och UngMartha.  Hörnan samlade de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning, fria bildningen och skolsamarbete.

Vidare deltog Fs4H i diskussioner på Hörnan scenen med fokus på ungas hållbara lärande. Samtidigt flera tillfällen för nätverkande med samarbetspartners såväl inom Svenskfinland som nationellt och i Norden inom matfostran, skogsfostran och företagsamhet samt ungdomsarbete och bildning. Tack alla möten och samtal som gav insikter och befäste utvecklingsmål.

Bettina C. Lindfors, ansvarig för utbildning på FS4H tillsammans med Fredrik Follin från Symbolbruket (digitalt symbolstöd) och Johan Palmén, sakkunnig inom specialpedagogisk AKK och IKT (symbolstöd) på Folkhälsan.

 

Se vår video från Educa 2024 nedan:

Hållbart lärande i fokus – det här jobbar vi för

4H-verksamheten främjar ungas aktiva medborgarskap som är en framtidskompetens. I grunden handlar hållbart lärande om att skapa en utbildningsmiljö som inte bara möter dagens behov utan också bygger en stark grund för framtida hållbarhet och utveckling. Ett hållbart lärande som bidrar till stärkt landsbygdskunskap ser till de lokala förutsättningarna och den ungas behov av lärande och kompetens.

  • Hyperlokal anpassning – integrera lokal kunskap, kultur och traditioner samt främja dialog mellan generationerna.
  • Stärka lokal sysselsättning och ekonomi – sänka tröskeln till arbetslivet genom att främja entreprenörskap och yrkesutbildning som är relevant för orten redan från ung ålder och därmed skapa hållbara arbetsmöjligheter på landsbygden
  • Tillgängligt för alla  – genom verktyg som symbolstöd och lättläst text gör vi vårt läromaterial tillgängligt för alla och underlättar lärandet
  • Aktivt medborgarskap – en stark sammanhållning i lokalsamhället skapar möjligheter för gemenskapsbaserat lärande och deltagande
  • Cirkulär ekonomi – Hållbart lärande inkluderar även miljömedvetenhet, där de unga lär sig om och engageras i miljöfrågor som är relevanta för deras eget lokalsamhälle men också göra kopplingen till det globala läget

 

Finland svenska 4H & 4H-Akademin i gott samarbete med Ungmartha, Marthaförbundet och SLC samt Farmer Time Finland (ej på bild).

 

Vi berättar gärna mer om 4H-Akademin och ungas hållbara lärande i främjande av aktivt medborgarskap.

Ta kontakt med Bettina C. Lindfors, 4H-Akademin vid Finlands svenska 4H.

 

Back to top of page