4H-föreningarna deltar i Hållbarhetsveckan featured image

4H-föreningarna deltar i Hållbarhetsveckan

Datum: 25.09.2023 - 01.10.2023

Välkommen att medverka i Hållbarhetsveckan 25.9-1.10.2023. Med Hållbarhetsveckan vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram. 4H-föreningar deltar med olika lokala aktiviteter och evenemang runt om i Nyland, Åboland och Österbotten. Inom 4H har vi fokus på barn och ungas hållbara lärande genom att göra.

Läs nyhet ”4H-föreningarna deltar i Hållbarhetsveckan” (25.9.2023)

Kom med!

  1. Fundera ut vad ni kan arrangera som tangerar social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet
  2. Planera er aktivitet för Hållbarhetsveckan⁣
  3. Tänk över samarbetsparter och målgrupp⁣
  4. Boka eventuella föreläsare och utrymmen⁣
  5. Registrera aktiviteten på hallbarhetsveckan.fi ⁣senast 31.8
  • Det är kostnadsfritt att delta (kostnader för egna programpunkter står ni som arrangör för)⁣
  • ⁣Er aktivitet marknadsförs i en större helhet med andra hållbara aktiviteter⁣, men planera in om ni behöver sätta in insatser för att nå er specifika målgrupp.
  • Ingen aktivitet är för liten.

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och äger rum v.39. 

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar.

Flyer om Hållbarhetsveckan 2023(PDF) för utskrift

Hållbarhetsveckan kommer att hållas, förutom i Österbotten, även i Kajanaland, Kymmenedalen, Birkaland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

För mer information kontakta
Nora Backlund, specialsakkunnig, 044 079 7079, nora.backlund@slf.fi, Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare, SLF
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi, Finlands svenska 4H

Back to top of page