Bärplocket sysselsatte unga med 2 986kg lingon featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Bärplocket sysselsatte unga med 2 986kg lingon

4H-föreningarna i Korsnäs, Korsholm, Vörå och Pedersöre har sysselsatt ungdomar med bäruppköp i höst.

I och med det globala pandemiutbrottet fanns i mitten av sommaren en stor risk för att en del av Finlands säsongsarbetstagare uteblivit. Säsongsarbetstagarna har erkänt haft en stor andel i att bär som blåbär och lingon bärgats ur skogarna till förmån för den inhemska bärkonsumtionen.

”Flera unga kunde sysselsättas inom Bärplocket, antingen som anställda uppköpare eller som säljande bärplockare.”

Genom att starta bäruppköpningsstationer kunde 4H-föreningarna skapa en lokal efterfrågan på vilda bär samtidigt som flera unga kunde sysselsättas inom Bärplocket, antingen som anställda uppköpare eller som säljande bärplockare. Dessutom höjdes medvetenheten bland deltagande unga om betydelsen av inhemska bär och möjligheten att nyttja skogens bär för att förtjäna en skattefri slant. Bärplocket-kampanjen finansierades med stöd från Jord- och skogsbruksministeriet och fortsätter ännu år 2021.

Under hösten har 4H-bärstationer köpt upp lingon i Pedersöre, Vörå, Vasa och Korsnäs. Bärstationerna har sysselsatt unga som skött om bäruppköpet under handledning av 4H-föreningens verksamhetsledare. Under drygt en månad, mellan 31.8 – 7.10 (eller för två föreningar 5.9-7.10) köpte föreningarna in sammanlagt 2 986 kg lingon. Bäruppköpsverksamhet var välkommet i kommunerna, och många bärplockare visade uppskattning för att 4H var med och tog vara på bärskörden.

Värdefull arbetserfarenhet inom 4H

Alma Södergran ansvarade för bäruppköpet i Korsnäs, och var glad över allt hon fick lära sig genom att pröva ett nytt jobb. Alma jobbar sen tidigare också som klubbledare inom Korsnäs 4H.

Jobbet på bärstationen passade bra också för Filip Småros vid sidan om tradenomstudierna. ”Det var kul att få ta emot bären och möta dem som sålde bären. Jag tackade ja till jobbet för att få en extra slant i höst.” berättar Filip som var ansvarig för bärstationen i Vörå.

”positivt att kunna erbjuda en ungdom arbete i dessa tider”

Möjligheten att sysselsätta en ungdom var en av orsakerna varför Petra Sundholm, verksamhetsledare för Korsnäs 4H, nappade på möjligheten att delta i kampanjen.  Nu i efterhand är hon glad över synligheten föreningen fick genom bärkampanjen och att det samtidigt gav extra intäkter till den lokala barn- och ungdomsverksamheten.

”Det var roligt att plocka lingon”

 

Den sysselsättande effekten kampanjen haft bland bärplockande barn och unga ska heller inte glömmas.  I många fall var det hela familjer som kom och sålde bär till 4H, och barnen fick en konkret förtjänst för bären de plockat. En av bärplockarna var 8-åriga Ludvig Palmujoki från Korsholms 4H.  Ludvig hade plockat några kilogram lingon som han sålde till Korsholms 4Hs bärstation på Vasklot.  Kampanjen fick gott betyg och lingonplockandet var kul enligt Ludvig. Pengarna han tjänade in åkte i spargrisen, några steg närmare sitt sparmål.

Passande säsongsverksamhet för 4H-föreningarna

Bärplocket för samman 4Hs många delar, kampanjen handlar om sysselsättning, skog  och att ta till vara av naturens resurser.  Allt sådant som 4H-föreningarna aktivt jobbar med  i den lokala verksamheten.

”Vi har kunnat uppmana individer inom vårt verksamhetsområde att gå ut i skogen och plocka bär. Moroten har kanske varit den där extra slanten, men resultatet har varit mer än det”, lyfter Chatarina Doktar, verksamhetsledare för Vörånejdens 4H.

Man har förhoppningsvis hunnit njuta av att gå i skogen medan man plockat bären och när man sålt bären till 4H har man sysselsatt en ungdom som detta år har varit i behov av sysselsättning när tillgången till andra arbeten varit liten.

 

Bilder: Petra Sundholm, Jenny Palmujoki och Chatarina Doktar

Back to top of page