Nordiskt miljöpris till 4Hs projektsatsning på hållbarhet  featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press, Uncategorized

Nordiskt miljöpris till 4Hs projektsatsning på hållbarhet 

Arrangemanget Hållbarhetsveckan i Österbotten premieras med Mittnordens miljöpris – Nordens Gröna Bälte. Priset delades ut på Mittnordenkommitténs virtuella höstmöte den 4. november.

Evenemangsveckan är en del i av en större projekthelhet, projekt Spektrum, som förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten. Ett av målen med projektet är att etablera Hållbarhetsveckan till ett årligen återkommande arrangemang, men också kunskapsutbyte mellan olika regioner i Norden är i fokus.

Hållbarhetsveckan i Österbotten arrangerades i år för första gången, den 21-27.9.2020. Arrangemanget fick vid spridning över hela Österbotten med över 70 deltagande aktörer som offentligt visade upp sitt arbete med hållbarhet, bjöd in till aktiviteter, öppnade upp till diskussion om hållbarhet, skapade nätverk eller på andra sätt inspirerade oss till en mera hållbar morgondag. Under veckan fördes värdefulla diskussioner om vår väg mot ett mera hållbart Österbotten bland annat gällande kommunernas och näringslivets roller och samverkan.

Prismotivering

Hållbarhetsveckan fick en lysande start och vid spridning över hela Österbotten. Den är ett lyckat koncept som för samman såväl små som stora aktörer, företag, kommuner och föreningar under ett och samma tema. Tröskeln för deltagande är låg och på så sätt lyckas man även föra fram de små goda exemplen på hållbarhet i olika organisationers verksamhet.

Konceptet kunde med fördel förverkligas som en Mittnordisk evenemangsvecka om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och därmed i framtiden verka som en arena för lärande, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan regionerna.

Syftet med priset är att stärka Mittnorden som en ekologiskt hållbar region samt uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling.

hallbarhetsveckan.fi

 

Projekt Spektrum – Hållbarhetsvecka och kunskapsmaterial förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet samverkar också med Lokalkraft Leader på Åland. Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond

 

Back to top of page