95 år med 4H verksamhet i Vörå, nu blickar Vörånejdens 4H framåt. featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

95 år med 4H verksamhet i Vörå, nu blickar Vörånejdens 4H framåt.

1926 startade lärare Erland Ingves 4H verksamheten i Vörånejden. Lantbruksklubbarna som 4H då var känd som har sysselsatt många barn, ungdomar och personal från start fram till idag.

Fram till 2000-talet bestod verksamheten huvudsakligen av odling, djur, hushåll, skog  och hantverk.  Senaste år har verksamheten bestått av klubbar, kurser, läger och tävlingar med olika teman. Under 2021 firar föreningen i Vörå 4H verksamhetens utveckling under dessa 95 år.

”Vi har mycket spännande planerat till året och hoppas på att kunna genomföra våra jubileumsaktiviteter!” säger verksamhetsledare Chatarina Doktar. Det som intresserade kan se framemot är bl.a. berättarkvällar dit man får komma och prata om sina 4H minnen från barndomen. ”Berättelser och minnen om hur det var att vara 4H:are förr i tiden håller på och försvinna, dessa är något som vi vill ta till vara på genom att ordna berättarkvällar.” berättar föreningens ordförande Nora Backlund. Den som är intresserad av berättarkvällarna kan se framemot trevlig samvaro över en kopp kaffe och bakverk, kvällarna görs i samarbete med Österbottens berättarcentrum Glöd.

Detta blandat med föreläsningar, workshops, temaklubbar och kurser i arbetslivskunskap, skogsbruk och traktorhantering för ungdomar planeras i Vörånejdens 4H under jubileumsåret. ”Ja, inte kan man fira en 95 åring bara en dag! Klart det ska firas hela året långt!” tycker verksamhetsledare Chatarina Doktar glatt. Tema för de olika verksamheterna är t.ex. aktivt medborgarskap, hållbarhet, skogen och naturen. Föreläsningarna kommer att fokusera på hur man som förälder och vuxen kan stöda barnens fritidsintressen och hur vi kan utveckla en hållbar fritid i framtiden. Under hösten planeras en medlemsavslutning i samband med jubileumsfest. Men det tar inte slut där.

Trygg verksamhet för barn och unga

Vörånejdens 4H har lyssnat till ungdomarnas efterfrågan på en plats att umgås vid och startar umgängesgrupper i föreningens klubblokal för högstadieeleverna till hösten.

”Det är viktigt för oss att Vörås barn och unga mår bra!

Genom klubbar ser vi till barnens behov och nu genom att ordna umgängesgrupper för unga i åk 7-9 hoppas vi på att tillgodose en del av deras behov.” berättar Chatarina. Grupperna träffas efter skoltid och under dessa träffar får de unga på ett kravlöst sätt laga mat, baka och lära sig nya saker samtidigt som de får prata och umgås med sina vänner. ”Föreningens styrka är anställd personal som skapar en trygg och bekant miljö för barn och unga på våra klubbar och aktiviteter.” säger ordförande Nora Backlund.

Vörånejdens 4H skapar trygg verksamhet för barn och unga och tar rådande restriktioner i beaktande. ”Då läget kräver formar vi om vår verksamhet, helt enkelt. Vi har en kontinuerlig dialog med fritidskansli, bildningskansli och skolornas personal. Just för att allt ska ordnas så tryggt och smidigt som möjligt.” säger verksamhetsledare Chatarina.  Föreningen samarbetar gärna med andra föreningar i kommunen för att Vörås invånare ska få ett så rikt fritidsutbud som möjligt.

Vill du veta mera om Vörånejdens 4Hs verksamhet under jubileumsåret finns information på föreningens hemsida: voranejden.fs4h.fi

 

Text: Chatarina Doktar, Vörånejdens 4H
Bild: VILJA media

Back to top of page