4H verksamheten fortsätter under nedstängningsperioden i mars featured image
Publicerad | i Nyheter

4H verksamheten fortsätter under nedstängningsperioden i mars

Inom Finlands svenska 4H och i 4H-föreningarna i Svenskfinland följer vi myndigheternas anvisningar vad gäller restriktioner för att stävja spridning av covid-19.  Vi fortsätter vår gruppverksamhet med barn till och med 12 år.

I 4H månar vi om barnens välbefinnande och gör allt vi kan för att erbjuda så många som möjligt en trygg och social verksamhet på fritiden. Detta innebär att vi har inomhus gruppverksamhet med högst tio personer, sammansättningen är alltid den samma, deltagarnas namn och kontaktuppgifter skrivs upp samt föräldrar eller andra icke-deltagare besöker inte klubbutrymmet. Mer information om säkerheten fås av arrangerande 4H-förening.

Vi känner oro för de unga som nu går över till distansstudier och fråntas möjlighet till hobbyverksamhet. Här har 4H en ypperlig möjlighet att på distans samla unga i kommunen t.ex. kring kommande arbetsuppgifter för arbetspoolerna, arbetslivskurser eller tjej- och killgrupper.

All planerad sportlovsverksamhet under vecka 9 kan genomföras som planerat. Rekommendationen från FS4H är dock att sportlovsaktiviteterna förverkligas främst för den yngre medlemskåren, iakttagande säkerhetsanvisningarna.

4H-föreningarna följer alltid de kommunala anvisningarna om restriktioner. Konsultera därför den lokala 4H-föreningens hemsida för information om aktuell verksamhet.

 

Tilläggsuppgifter:
Verksamhetsledare Camilla Wahlsten, tfn 040 563 6127
T.f. kommunikatör Nora Backlund, tfn 044 0797079

Back to top of page