4H-unga deltog på Nordisk Ungdomsvecka, Grönland featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

4H-unga deltog på Nordisk Ungdomsvecka, Grönland

Årets Nordisk Ungdomsvecka ordnades på Grönland. Unga i ålder 14-29 år från hela Norden samlades kring temat Fredssoppa – samexistens i ett mångfaldigt samhälle.

Nordisk Ungdomsvecka ordnades 23.-30.7.2023 i Nuuk på Grönland av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng). Våra 4H-medlemmar, Johanna Österholm, Lina Dahlman och Mikael Bergfolk, deltog aktivt och fick sig en hel arktisk upplevelse.

Samexistens i ett mångfaldigt samhälle

Genom olika övningar och diskussioner lärde sig de unga om mångfald i samhället, relationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper och den egna identiteten i förhållande till dessa frågor. Exempelvis finlandssvenskar är en språklig minoritet i Finland, Romer är en kulturell minoritet i Sverige och LGBTQ+ är en sexuell minoritet i världen.

Några axplock av de ungas nya insikter under Ungdomsveckan:

🍀 det nordiska passet är ett privilegium då vi åker utomlands
🍀 alla hör vi till flera minoriteter och majoriteter, men om gruppen ändrar så ändrar dessa också då alla människor är olika
🍀 olika sätt att kommunicera som kan användas vid att förbättra dialog mellan majoriteter och minoriteter

Vidare tog de unga del av olika grönländska kultur- och naturupplevelser såsom valsafari utanför Nuuk bland isbergen i fjorden, bergsbestigning och ett besök av en grönländsk maskdansare.

Resultaten kommuniceras från unga till unga

Nordisk Ungdomsvecka avslutades med att deltagarna filmade in sina nya färdigheter och kunskaper. Filmsnuttarna publiceras under året i Nordisk Ungdomsorganisations kanaler samt i Finlands svenska 4H:s kommunikation.

Nordiskt samarbete och nätverkande bland unga förverkligas inom ramen för 4H-Akademin vid Finlands svenska 4H.

Tilläggsinformation:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page