4H-Akademin: Låt oss presentera nya 4H-klubbledare featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

4H-Akademin: Låt oss presentera nya 4H-klubbledare

Under helgen samlades 15 ungdomar från hela Svenskfinland och tre kursledare för vårt flaggskepp inom 4H-Akademin: klubbledarutbildningen! Tillsammans med de engagerade unga etablerades samtidigt ett 4H-klubbledarnätverk för dialog, erfarenhetsutbyte och lärande.

 

– Några av de viktigaste egenskaperna en 4H-klubbledare kan ha är att lyssna, kommunicera och uppmärksamma varandra. Det här övades genom samarbetsövningar, utomhusaktiviteter, lekar och planering av min första 4H-klubb, säger Bettina C. Lindfors, kursledare, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H.
Vi inspireras stort av 4H-ungdomarna och deras motivation, positiva attityd, idéer och lärande inom klubbledarskap

– Tillsammans med de unga diskuterade vi arbetslivets spelregler, motivation i arbete, klubbledare som en god förebild, klubbplanering & ekonomi & kommunikation, att leda leken & gruppdynamik, vett & etikett, hantering av problematiska situationer, stöd till barn med special behov, grunderna i första hjälp och säkerhet och mycket mer. Teori varvades med praktiska exempel och övningar, berättar 4H-kursledarna Ann-Katrin Enqvist och Mia Gull. Utbildningen ordnades på natursköna Aito kursgård i Tammerfors.

 

Till följande väntar för de unga inlärning i arbete i den lokala 4H-föreningen. För godkänd utbildning jämte praktik erhåller de unga en studiepoängsrekommendation om 2 studiepoäng. Klubbledarutbildningen är en validerad kurs inom Finlands svenska 4H, i samarbete med SFV Studiecentral. Under året framöver följer vi de unga 4H-klubbledarna i deras första steg i arbete samt genom klubbledarnätverkets träffar var vi fördjupar oss inom olika aktuella teman.

 

4H-Akademin samlar kunnandet inom Finlands svenska 4H. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller första insikter i arbetslivet. De ungas lärande synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt deltagande i nordiska och internationella aktiviteter och nätverk.
 
Tilläggsinformation:
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin. 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi @BettinaLindfors @finsv4h #fs4h #4HAkademin
Back to top of page