Aktuella tävlingar

Kolla i evenemangskalendern när tävlingar arrangeras på olika håll i Svenskfinland!

Gillar du att tävla?

I 4H får du du delta i tävlingar och testa dina kunskaper. Det viktigaste är inte att vinna utan att vara med och ha roligt!

Tävlingar i skogsfärdighet

Ett trevligt sätt att lära känna skogen är genom skogsfärdighetstävlingar. I skogsfärdighetstävlingen utvecklas sådana färdigheter som behövs för skogsbruk, skogsskötsel och virkesförsäljning. Sådana färdigheter är t.ex. stämpling och uppskattning av olika längder och volymer.

Skogsfärdighetstävlingen är avsedd för 4H-medlemmar i åldern 13-28 år. Man tävlar i tre klasser:

 • 13-14-åringar
 • 15-17-åringar
 • 18-28-åringar

Tävlingsklassen bestäms enligt den ålder man har under tävlingsåret, d.v.s. om man under året fyller 15 år, tävlar man i klassen 15-17-åringar.

Så här går tävlingen till

Skogsfärdighetstävlingen är en ca 1-3 km lång skogsstig, längs vilken uppgifterna är placerade på 0,1-0,5 ha:s provytor. Provytorna är utmärkta i terrängen med fiberband och linjestolpar. När du funderar över svaret på en uppgift är det bra att gå runt på provytan och bedöma hela området. Det rätta svaret är bestämt för hela provytan; inte bara just där du råkar stanna. Det lönar sig inte att skynda och slarva. Det bästa resultatet når du med att fundera i lugn och ro.

Klä dig förnuftigt i skogen. Tillåtna hjälpmedel är skrivunderlag, penna, gummi, relaskop och blankett. Tekniska hjälpmedel som kalkylator och bärbar dator är inte tillåtna och du måste avstå från telefonen och MP3-spelaren under tävlingen.

Tävlingar i traktorprecision

4H ordnar årligen finlandssvenska mästerskapen i traktorprecision. Före FSM ordnas uttagningstävlingar och de bästa från varje klass och varje 4H-förening går vidare till FSM.

I FSM tävlar man i:

 • klassen 15 år och yngre
 • klassen 16 år och äldre

Så här går tävlingen till

Tävlingen går ut på att man på tid kör genom en bana utmärkt med el-rör och band. För tiden får man felpoäng, vid beröring av banans utmärkning eller om traktorns bakhjul vidrör kärrans bom erhåller man 10 felpoäng. Om man kör över banutmärkningen erhålls 30 felpoäng. Vinnaren är den som har minst felpoäng.

Prestationen mäts på följande sätt:

 • tid, 1 poäng för varje 2 sekunder
 • snudd vid käpp, 10 poäng
 • omkullkörning av käpp, 30 poäng
 • snudd vid bom, 10 poäng
 • kraftig snudd vid bom, 30 poäng
 • snudd vid band, 10 poäng
 • kraftig snudd, 30 poäng (bandet ner)
 • avståndsmätning mot käpp, +20,+10, 0, -10,-20, poäng
Back to top of page