Tips för att stöda barn som känner oro kring Ukrainakrisen featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Tips för att stöda barn som känner oro kring Ukrainakrisen

Källa: Röda korset

Också barn reagerar på uppskakande händelser och nyheter, fastän barnens reaktioner ibland kan få uttryck på annat sätt än hos vuxna.

Ett barn kan höra om händelserna vid lek, på dagis och i skolan, fastän man inte skulle tala om dem hemma.  Barnet kan till exempel ”vara rädd att världen går under”, då en kompis sade så.

Ett barns reaktioner kan synas i lekar eller annat i vardagen.  Ett barn kan också uppvisa symptom på ett sätt som till synes inte hör till saken, trots att grundorsaken till illamåendet är rädslan för det som hänt.

Ett barn kan stödas på följande sätt:

  • Skydda barnet mot nyhetsrapporteringen och från att höra och se de mest våldsamma händelserna
  • Tala med barnet om situationen och uppmuntra barnet att tala med egna ord
  • Uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor till exempel genom att leka eller teckna.
  • Stöd barnet genom att berätta att händelserna sker långt borta från Finland och att situationen här är trygg och lugn
  • Berätta att barnets liv och vardag fortsätter normalt
  • Stöd barnets trygghetskänsla genom att upprätthålla vardagsrutinerna

Läs mer på Röda korsets hemsida om hur du kan hjälpa dig själv och andra som känner oro och ångest på grund av händelserna i Ukraina.

Läs HÄR om hur du kan hjälpa barn och unga i krissituationer.

Back to top of page