Matskolan lär om närmat – anmälan öppnar första mars  featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Matskolan lär om närmat – anmälan öppnar första mars 

Matskolan – Ruokakoulu är ett dagsläger för barn som ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland. Barnen lär sig att laga mat, besöker bondgårdar och bekantar sig med temat närmat. 

I sommar ordnas 20 matskolor på svenska i Finland. Matskolor ordnas under sommarlovet, från juni till augusti på olika håll i Finland. På lägren lär sig hundratals barn mycket om mat genom att göra och prova på.

Alla barn mellan 8 och 12 år är välkomna till Matskolan. Barnen tillreder hälsosam, närproducerad mat och diskuterar matens väg från jord till bord. Till programmet hör också bondgårdsbesök, lek och rörelse och en gemensam familjemiddag.

“Matskolan är en rolig och lärorik upplevelse för deltagarna. Årets tema är närmat som på ett mångsidigt och konkret sätt diskuteras. Det känns värdefullt att vi kan erbjuda en meningsfull sysselsättning under sommarlovet”, säger Harriet Sundholm, HR-ansvarig på Finlands svenska 4H.

Anmälan till årets matskolor öppnar den 1 mars klockan 10. Matskolorna och anmälningsformulären hittas på Matskolans hemsida: https://matskolan.fi/anmalan/.

I år ordnas Finlands svenska 4H:s matskola i Borgå, Helsingfors, Ingå, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Lovisa, Malax, Närpes, Nykarleby, Pargas, Raseborg, Sibbo, Terjärv och Vörå.

Uppemot 70 ungdomar anlitas till hjälpledaruppgifter.

“Matskolorna ger många ungdomar en jobbmöjlighet. Som hjälpledare är det många som tar sina första steg in i arbetslivet”, säger Harriet Sundholm.

Temat närmat gör varje matskola unik

Matskolorna fokuserar på mat producerad och förädlad i den egna regionen. Hur temat på Matskolan tolkas beror på vad som produceras lokalt, på så sätt blir varje matskola unik.

“Närproducerad mat är ett viktigt och ständigt aktuellt tema. Råvaror producerade i regionen främjar matkulturen och ger ett ansikte till producenten bakom maten. Genom att välja närmat får lokala företagare arbete och utkomst och ekonomin gynnas”, säger SLC:s kommunikationschef Mia Wikström.

Matskolorna samarbetar med lantbrukarnas intresseorganisationer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC och centralförbundet för lant och skogsbruksproducenter, MTK. För SLC har Matskolan redan från starten varit ett mycket viktigt och uppskattat samarbetsprojekt. För lantbrukarna är det oerhört viktigt att barn får möjlighet att bekanta sig med matens ursprung och matens väg från jord till bord. Genom gårdsbesöken får barn på ett konkret sätt möjlighet att med alla sinnen uppleva varifrån maten kommer och hur finländska lantbrukare odlar växter och sköter om husdjur som ger oss högklassiga råvaror.

Tilläggsuppgifter:
Harriet Sundholm, HR-ansvarig, Finlands svenska 4H, 040 7713134
Mathilda Kull, T.f. kommunikatör Finlands svenska 4H, 044 0970101 

Back to top of page