Skogspaletten: Leta efter djurspår i snön featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Aktivitetstips, Skog och natur, Utomhusaktiviteter

Skogspaletten: Leta efter djurspår i snön

Gå ut på en spårpromenad i vinterlandskapet! Vilka spår av olika djur kan ni finna i naturen? Leta noga tillsammans, samla bevis, skriv upp, fotografera och artbestäm. Utmana dig med att spåra djur under olika årstider i skogen!

Du behöver: penna, papper, påsar för att samla ätspår, kamera/mobiltelefon för bilder, kläder efter väder och årstid.

På vintern hittar du gott av spår i snön. Fundera på vilka djur ni önskar spåra och bekanta er med dessa djurs olika spår innan ni ger er ut i naturen.  En van spårare kan vintertid finna spår av ekorre, vessla, räv och eventuellt någon fågel. Säkra kort är avföring av älg, vitsvanshjort, mårdhund, hare, räv och vildsvin.

I ungskog hittar man spår då hjortdjuren såsom älg, vitsvanshjort och rådjur fejat sina horn. Även i ung tallskog kan man se skador, stammarna är avbrutna för att älgarna bryter dem för att få i sig årsskottet som är mjukt och gott.

Spår syns då marken är blöt, framför allt av älg och andra klövdjur. Spår efter olika fåglar, speciellt hackspettar, spillkråka och dylikt hittar man på torra trädstammar.

Till vänster: hackspetten har hackat i en gran, till höger: avföring av älg.

 

Skogspaletten består av skogliga aktivitetstips till ledare för barngrupper i årskurs 1-6 inom den grundläggande utbildningen. Aktivitetstipsen är framtagna och beprövade av handledarna i 4H-föreningarna. Skogspaletten används i 4H-klubbar runt om i Svenskfinland. Inom Finlands svenska 4H har vi som mål att stöda barn och ungas möjlighet till ett mångsidigt förhållande till skog och natur. Vi hoppas på lärorika, gemensamma stunder i skogen – vi har våra rötter i trädtopparna!

Se Skogspalettens aktivitetskort Leta spår av djur


Tips:
Bra hjälpmedel på svenska är exempelvis Spårkompendium (samling med spår i naturlig storlek) och spåraffisch (passar bra att printa ut A4), Naturskyddsföreningen i Sverige.

 

Back to top of page