Skogspaletten inspirerar till skogsäventyr featured image
Publicerad | i Aktivitetstips, Skog och natur

Skogspaletten inspirerar till skogsäventyr

Skogspaletten består av skogliga aktivitetstips till ledare för barngrupper i årskurs 1-6 inom den grundläggande utbildningen.

Aktivitetstipsen är framtagna och beprövade av handledarna i 4H-föreningarna. Skogspaletten används i 4H-klubbar runt om i Svenskfinland.

 Välbefinnande ur välmående skog

Inom Fs4H:s skogliga verksamhet har vi som mål att stöda barn och ungas möjlighet till ett mångsidigt förhållande till skog och natur. Genom lek, aktiviteter och diskussion tangerar vi olika perspektiv kring klimatförändringen, trädens förmåga till kolbindning samt klimatsmart skogsbruk. Likväl önskar vi väcka de ungas positiva intresse för studier och arbete inom skogs- och naturbranscherna.

Vi hoppas på lärorika, gemensamma stunder i skogen med barn och unga – vi har våra rötter i trädtopparna!

Ta del av 4H-skogspaletten 

#4Hskogen #skogspaletten #fs4h

Tilläggsinformation:
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page