Resolution – De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Resolution – De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kimitoön 26-27 oktober 2022 har antagit denna resolution:

Landsbygdsriksdagens resolution 2022

Europaåret uppmärksammar de ungas roll i att skapa en bättre och grönare framtid. Den centrala frågan är hur vi kan skapa nya former av delaktighet för de unga i deras strävan efter en mer hållbar livsstil.

Ungdomsbarometern 2021 i Finland fokuserar på hållbar utveckling och klimat. Ur ungdomsbarometern framgår att de unga har stark tilltro till aktuell vetenskap och forskning, samtidigt som de behöver få fler verktyg i att påverka i miljö- och klimatfrågor. De unga ser möjligheter i att påverka genom hållbara köpbeslut, röstande i val, frivillig verksamhet samt dialog med beslutsfattare. De unga ser möjligheter i att erhålla färdigheter och kompetens i aktivt medborgarskap genom hobbyverksamhet och föreningsaktivitet. Hållbara val i vardagen ger välmående.

Likväl påvisar ung på landet-studien i Svenskfinland att unga är stolta över att bo och verka på en livskraftig landsbygd. Närheten till naturen, lugnet och tryggheten som landsbygden erbjuder uppskattas. De unga ser behov av större utrymme för olika livsval, inkludering och mer variation för fritidssysselsättning. I allmänhet har unga i Svenskfinland en positiv framtidstro, men utmaningen ligger i att finna meningsfulla jobbmöjligheter inom olika branscher, på landsbygden och i skärgården.

Landsbygdsriksdagen i samverkan med samhällsaktiva unga, förespråkar konstruktiv dialog och de ungas delaktighet i beslutsfattandet samt i hållbarhetsåtgärder. Förslag och beslut ska baseras på relevant vetenskap och forskning. Unga behöver ha jämlika möjligheter till utbildning, jobb, service, hobbyn och familjevänligt boende i skärgård och på landsbygd.

 

Unga efterlyser speciellt:

 • Innovativa utbildningslösningar, samarbeten mellan olika utbildningsanordnare, kommun
  och näringsliv.
 • Mer flexibla boendelösningar såsom ett större utbud av hyreslägenheter på landsbygden
  och ökat stöd för renovering av befintliga hus.
 • Basservice behöver säkerställas för en livskraftig landsbygd.
 • Att lokal kompetens och kunnande från frivilligverksamhet och näringsliv tas till vara i
  utvecklingsarbete.
 • Nya verksamhetsmodeller som stöder en cirkulär ekonomi och lagom tänk från produktion
  till konsumtion.

Denna resolution har antagits av Landsbygdsriksdagen 2022.

 

Seminariet i tre delar kan ses i efterhand på I samma båt – samassa veneessä-projektets Youtubekanal. 

Tilläggsuppgifter:

Bettina C. Lindfors, Koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H, Phone number040 920 9810

Nora Backlund, Specialsakkunnig, Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan, Svenska
Lantbrukssällskapens Förbund, Phone number044 079 7079 

Landsbygdsriksdagen 2022 firar Europaåret för ungdomar genom att lyfta upp de ungas framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter på landsbygden och i skärgården. Hur skapar de unga en hållbar framtid?
Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, är ett forum som är öppet för alla som är intresserade av en livskraftig och hållbar landsbygd och skärgård.

Värdar för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022 är Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf och Kimitoöns kommun. Dessutom har Svenskfinlands Byar, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden, Jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Skärgårdshavets biosfärområde, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund och Nordiska skärgårdssamarbetet deltagit i planeringsgruppen.

Back to top of page