Nya nordiska mattävlingen Embla pågår till 17.4: Finländska mataktörer sökes till tävlingen featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Nya nordiska mattävlingen Embla pågår till 17.4: Finländska mataktörer sökes till tävlingen

Till och med den 17.4 pågår ansökningstiden till den första nordiska mattävlingen, till vilken det nu behövs deltagare från Finland.

I Embla-mattävlingen tävlar deltagarna i sju tävlingskategorier, som alla kännetecknas av kriterierna nordisk, hållbar, inspirerande, unik och ärlig. Dessa kriterier är även kännetecknande för den nordiska maten.

Tävlingskategorierna som man kan anmäla sig till är:

Mathantverkare 2017
Råvaruproducent 2017
Mat till många 2017
Matkommunikatör 2017
Matdestination 2017
Matentreprenör 2017
Mat till barn och unga 2017

Anmälningstiden till Embla 2017-priset pågår 14.3–17.4.2017. Anmälningsblanketten samt ytterligare information om det nordiska matpriset Embla och deltagande finns på www.emblafoodaward.com.

Till den nordiska tävlingen nomineras ett bidrag till respektive kategori från varje nordiskt land. Det betyder att den nationella juryn utser sju tävlande från Finland till sluttävlingen i Köpenhamn den 23–24.8, där en samnordisk jury kommer att utse vilken av de nominerade som vinner Embla-priset i de respektive kategorierna. Prisutdelningen sker i Köpenhamn den 24.8 vid det danska miljö- och matministeriets toppmöte ”Better food for more people” i samband med Copenhagen Cooking.

Det nya nordiska matpriset stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. Tävlingen arrangeras av Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC, dit producentorganisationerna Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Norges Bondelag, Bændasamtök Íslands, Landbrug & Fødevarer ja Lantbrukarnas Riksförbund hör.

Tilläggsinformation:

Mia Wikström, informatör, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi

Anni-Mari Syväniemi, matkulturombudsman, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 050 511 8909 eller anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

Back to top of page