Naturmysterium featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Hjärta, Skogspaletten

Naturmysterium

Naturmysterium väcker barnens nyfikenhet och kreativitet i skogen. Barnen bygger en kompass av naturens material, lär sig läsa väderstreck och löser en gåta tillsammans.

Förberedelser: Alla barn ska vara utrustade med stövlar och lämpliga kläder för skogen. Välj en plats för att bygga en kompass. Sätt upp klädnypor med bokstäver i naturen i alla väderstreck, 2 lappar/väderstreck med en bokstav per lapp. Bokstäverna är ledtrådar som ger svaret på gåtan, ett ord med åtta bokstäver.

Material och redskap: Kompass, lappar med bokstäver, klädnypor. Tillräckligt många lappar på varje station, eftersom grupperna tar med sig en lapp när de har hittat den.

Börja med att tillsammans med barnen bygga en kompass av kvistar, kottar eller stenar liggande på marken. Låt barnen först gissa väderstrecken! Se tips nedan om hur man kan bestämma väderstrecken med hjälp av naturen! Kontrollera med en kompass.

Barnen går i grupper på 2-4 barn. Grupperna startar samtidigt och fördelas jämnt mellan de olika väderstrecken: norr-öster-söder-väster. Grupperna går alltid rakt fram utgående från kompassen. På ett avstånd av ca 50-150 meter från kompassen har du i varje väderstreck på två synliga ställen hängt upp lappar med klädnypor. Varje grupp tar en lapp med sig från varje station. När de har hittat båda stationerna i ett väderstreck kommer de tillbaka till kompassen. Alla grupper ska gå i alla väderstreck. Slutligen har alla grupper hittat alla åtta lappar. Lapparnas bokstäver bildar ledtrådar till lösningen på en gåta.

Exempel: Gåtan är “De kan vara hem för ungar, men också en delikatess på tallriken”. Du kan läsa upp gåtan när grupperna har samlat in alla lappar.

Lösningen på gåtan är F-Å-G-E-L-B-O-N.

På en av de åtta lapparna står alltså F, på en annan Å osv.

Ledtrådarna till gåtan kan också vara bilder som har något gemensamt, t.ex. ingredienserna i ett recept som klubben har gjort. Då är svaret på gåtan vad det blir om man använder dessa ingredienser.

Reflektion i grupp: Hur ser man väderstrecken i naturen? Varför är det viktigt att kunna väderstrecken?

Så känner du igen väderstrecken i naturen:

Norr

  • Det finns mera mossa på norrsidan av stenar och träd.
  • Den mörka barken på tallen når högre upp på norra sidan.
  • Björkens näver är mörkare på norra sidan.

Söder

  • Myrorna bygger vanligtvis sina stackar på södra sidan av stenar, där solen värmer som mest.
  • Trädens grenar är tätare och kvistarna kraftigare på södra sidan.
  • De lavar som växer på granarnas stammar är rikligare och yvigare på södra sidan.
  • Gråa lavar växer ofta på stenarnas södra sida.
Back to top of page