LokalTapiola Österbottens miljöstipendium på 10 000 euro tilldelas Finlands svenska 4H featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

LokalTapiola Österbottens miljöstipendium på 10 000 euro tilldelas Finlands svenska 4H

LokalTapiola Österbotten vill främja livskraften i regionen på ett så brett plan som möjligt – även ur miljöaspekt. Därför instiftade LokalTapiola år 2021 ett årligen återkommande miljöstipendium på 10 000 euro som delas ut till aktörer som arbetar med miljöfrågor.

I år doneras hela stipendiesumman till Finlands svenska 4H för projektet Fiskeskolan, som kommer att genomföras i tio österbottniska 4H-föreningar (Karleby, Botnia, Larsmo-Pedersöre, Nykarleby, Vörånejden, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad).

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H berättar om projektets syfte.

– Fiskeskolan är ett nytt koncept som vi startar upp under 2024 och det handlar om hållbarhet och miljöfostran för barn och unga. Övergödningen i haven är en aktuell fråga och fiske är den enskilt viktigaste åtgärden för att avlägsna näringsämnen ur havet. Genom att fiska gör man alltså en god gärning och i Fiskeskolan vill vi visa barnen att var och en kan vara med och påverka.

Projektledare Malin Vesterback på Finlands svenska 4H berättar närmare om målsättningarna med Fiskeskolan.
– Genom Fiskeskolan kommer vi att öka kunskapen om hållbart fiske, men även lära barnen vad ett gott sjömanskap är. Att de känner till fiskarter, kan använda fiskeredskap, ta tillvara fisken mångsidigt och lär sig tryggt fiska från land och båt. En annan viktig del av fiskeskolan är att vill öka kännedom om fisken som mathantverk och dess betydelse i den lokala kulturen. Förutom mat kan fisk användas i hantverk och annat spännande, säger Malin Vesterback.

Miljöstipendiet kommer konkret att användas för att genomföra tio fiskedagar för barn i åldern 10-14 år, där äldre 4H-medlemmar agerar som hjälpledare.

– Under fiskedagen kommer barnen att delta i aktiviteter som fiske, tillredning av fångad fisk och diskussioner om havets tillstånd. Vi vill öka intresset för fiske som en åtgärd för att avlägsna näringsämnen från haven och även lyfta fram användningen av all sorts fisk som en hållbar och miljövänlig proteinkälla som stärker det egna välmåendet, berättar Vesterback.

Under hösten har föreningar haft möjligheten att ansöka om LokalTapiola Österbottens miljöstipendium för att finansiera lokala miljöprojekt med syfte att bromsa klimatförändringarna eller öka medvetenheten om klimatfrågor. Miljöstipendiet delas i år ut för tredje gången och antalet ansökningar visar att det finns ett intresse för miljöfrågor i de österbottniska föreningarna.

– Vi är glada över att kunna stöda 4H:s engagemang för att utbilda barn och unga om hållbart fiske och att de österbottniska 4H-föreningarna kan ta de första stegen inom projektet Fiskeskolan tack vare vårt miljöstipendium. Havet är viktigt för oss alla och vi har länge haft en önskan om att stöda ett projekt som arbetar med just den frågan. Fiskeskolans målsättningar går hand i hand med våra egna värderingar – både gällande miljöaspekten och säkerheten i och på vatten, säger LokalTapiola Österbottens hållbarhets- och kommunikationschef Lauri Laaksonen.

 


Mera information ges av

Malin Vesterback, projektledare Fiskeskolan, Finlands svenska 4H,
tel. 050 529 6323, malin.vesterback@fs4h.fi

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Lauri Laaksonen, hållbarhets- och kommunikationschef, LokalTapiola Österbotten
tel. 045 136 6834, lauri.laaksonen@lahitapiola.fi

Back to top of page