Kom på 4H-läger i Norden och internationellt!

Unga 4H:are har möjlighet att medverka både som deltagare och hjälpledare. Läger för unga +14 år ordnas både i Svenskfinland och i Norden. Det nordiska 4H-lägret ordnas av nordiska 4H-organisationer vart annat år. Nordisk Ungdomsorganisation ordnar bl.a. nordisk ungdomsvecka sommartid i Norden. Den europeiska plattformen är Rural Youth Europe och dess nätverksaktiviteter riktar sig till +18 åriga unga. De ungas deltagande i nordiska och europeiska evenemang koordineras av Fs4H inom ramen för 4H-Akademin.

Nordiskt 4H-läger

Välkommen! 4H Oppland bjuder in unga till Nordiskt 4H-läger i Lom, Norge 8.-15.7.2023. En oförglömlig lägervecka väntar dig som fyllt eller fyller i år 14 år, tillsammans med 1 000 andra 4H:are från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Övernattning i egna tält, lägermys och en massa roliga, lärorika aktiviteter om dagarna. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med unga 4H:are från hela Norden. Med på lägret tillsammans med de unga deltagarna, åker vuxna handledare från Finlands svenska 4H.

Anmälan är öppen 14.2-30.4.2023 på Fs4H:s evenemangskalender. 
Med ryms 20 unga deltagare samt några vuxna handledare från Fs4H.

Nordiska ungdomsveckan

Den nordiska ungdomsveckan arrangeras varje år i något av de nordiska länderna. År 2023 ordnas ungdomsveckan på Grönland. Mer information och anmälan publiceras under våren i Fs4H:s evenemangskalender.

Rural Youth Forum

Under våren 2023 ordnas RYE vårseminarium i Ungern, i augusti ordnas European Rally (ungdomssamling) i Österrike samt i november RYE höstseminarium. Mer information och anmälan publiceras under våren i Fs4H:s evenemangskalender.

Vid frågor om Fs4H:s nordiska och internationella verksamhet (läger, evenemang, nätverkssamarbete) kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

 

Back to top of page