Digitala kompetensmärken synliggör deltagande i 4H-föreningsverksamhet

 

Ett digitalt kompetensmärke, också kallad Open Badge, synliggör det lärande som sker inom föreningsverksamhet och frivilliguppdrag. De digitala kompetensmärkena är internationella och kan användas då man söker jobb eller studieplats. De digitala kompetensmärkena ingår i 4H-akademin.

Kompetensmärket gör kunnandet till en merit. De digitala kompetensmärkena och deras innehåll har utarbetas i samarbete med SFV, Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Vid det första skedet ett lanseras digitala kompetensmärken för ordförande, sekreterare och kassör som kan sökas av aktiva styrelsemedlemmar i 4H-föreningar och centralförbund. Kompetensmärket är i kraft i tre år. Efter det kan man anhålla om ett nytt märke om man vill.

Styrelseuppdrag ger meriter och kunskaper som ofta blir odefinierade och osynliga i meritlistan. Syftet med kompetensmärkena är att:

  •     Synliggöra kunskaperna du fått då du engagerat dig i en förening
  •     Synliggöra den motivation och engagemang som ingår i frivilliguppdraget
  •     Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget

Du som är aktiv i svenskspråkig 4H-förening i Finland kan ansöka om ett eller flera kompetensmärken. Kompetensmärket är i kraft i tre år. Efter det kan du anhålla om ett nytt märke om du vill.

Kompetensmärkena som du kan ansöka om är:

  • Ordförande i föreningen
  • Kassör i föreningen
  • Sekreterare i föreningen

Anhåll om ett kompetensmärke här!

Du kan samla alla dina kompetensmärken i Open badge passport-tjänsten. Du kan sedan dela de digitala kompetensmärkena på sociala medier i kanaler som LinkedIn, Facebook eller Google+.

Läs mer om digitala kompetensmärken på SFV:s webbplats

#minkompetens #fs4h #4HAkademin

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest