Hållbarhetsveckan i Österbotten pågår som bäst featured image
Publicerad | i Nyheter

Hållbarhetsveckan i Österbotten pågår som bäst

Under 21-27.9.2020 pågår evenemangsveckan Hållbarhetsveckan i Österbotten.  Evenemangsveckan koordineras av Finlands svenska 4H genom projektet Spektrum.

Projektet förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samverkan med Lokalkraft Leader Åland r.f. Som en del av projektet Spektrum producerar Yrkesakademin i Österbotten undervisningsmaterial kring cirkulär ekonomi. 

Projektets mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Vi vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen.

Evenemangsveckan ordnas i år för första gången, och är fylld aktiviteter runt om i Österbotten.  Alla programpunkter hittas på hållbarhetsveckans sajt. hallbarhetsveckan.fi

 

Hållbarhetsveckan ordnas igen nästa år 27.9-3.10.2021

Back to top of page