Grönsaker och fisk årets tema på matskolorna featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Grönsaker och fisk årets tema på matskolorna

I matskolan lär sig barnen om den inhemska matens ursprung, råvaror och om matkedjans aktörer genom matens väg. I år presenteras produktionskedjorna berörande grönsaker och fisk.

Barnens deltagande i matskolan främjar barnfamiljernas kännedom om matens väg, matkedjans aktörer samt respekten för vår matkultur. Våra matvanor utvecklas redan från barndomen och vuxna har ett ansvar i att tillreda och servera barnen smakliga och hälsosamma maträtter. Vid familjens matbord lär sig barnet såväl familjens vardagsrytm, en god måltidsmodell som att pröva nya smaker, sammanfattar projektledare Bettina Lindfors, Matskolan – Ruokakoulu -projektet.

I år uppmärksammas grönsakens och fiskens väg till matbordet, på ett mångsidigt vis i matskolans program. Vid matlagningen används säsongens grönsaker, örter och olika fiskarter. Under kostdiskussionerna funderar barnen kring grönsakernas och fiskens hälsoeffekter för barnens välbefinnande, tillväxt och utveckling. Gårdsbesöket ordnas på en växtodlingsgård, i ett växthus eller genom att besöka en lokal fiskare.

Genom årets grönsakstema får barnen som deltar i matskolorna bekanta sig med den inhemska grönsaksproduktionen. I Finland odlas grönsaker såväl på friland som i växthus med hållbara odlingsmetoder. De finländska grönsakerna är särskilt kända som rena och trygga råvaror samt ingår som en viktig del i en balanserad kost. Vi önskar barnen varmt välkomna till gårdarna för att bekanta sig med grönsaksodlingen och lantbruksföretagarens yrke, berättar informatör Mia Wikström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

I år ges alla deltagare i matskolan en möjlighet att odla örter och olika sallater. Att så, följa med groende och tillväxt är roligt och centralt för en liten trädgårdsmästare. Det man själv har sått och odlat smakar särskilt gott! Samtidigt lär barnen sig flera nya saker om såväl odlande samt användning och förvaring av grönsaker. Varje grönsak som vi köper i matbutiken eller på torgen har genomgått samma arbestskeden utfört av yrkeskunniga i branschen så att vi alla har smakligt och hälsosamt att äta året runt, framhåller verksamhetsdirektör Timo Taulavuori, Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet.

Det är viktigt att främja grönsaksbaserad kost med tanke på dess goda hälso- och miljömässiga effekter. Därtill är det roligt att använda olika grönsaker i matlagningen. Vi önskar erbjuda barnen kunskap, glädje och upplevelser i fråga om grönsaksbaserad kost även i matskolorna. Förändringen börjar med barnen, säger kommunikationschef Mikko Merisaari, Apetit Oyj. Apetit är ett finländskt matföretag som skapar välmående med grönsaker. I matskolorna utnyttjas såväl säsongens färska grönsaker som inhemska, frysta grönsaker vid matlagningen.

Fisk är en väsentlig del av den finlänska kosten. I näringsrekommendationerna uppmanas vi äta fisk av olika slag minst två gånger i veckan. Av fisk erhåller vi D-vitamin, mjuka fetter och protein, upplyser verksamhetsledare Katriina Partanen, Pro Fisk rf.

Upplev en smakresa, kombinera modigt olika fiskarter och hitta nya favoriter bland fiskrätterna. Vi har ett rikligt utbud av olika fiskarter i hälsofrämjande syfte. Samtidigt är fiske en rolig hobby för barn och barnfamiljer, uppmuntrar fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållningen.

Matskolan – Ruokakoulu -projektets samarbetsparter inom grönsaker och fisk, är Apetit Abp, Inhemska Grönsaker, Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet, producentorganisationerna SLC och MTK, Föreningen Matinformation rf samt Centralförbundet för Fiskerihushållning och Pro Fisk rf.

Det nationella, tvåspråkiga Matskolan- Ruokakoulu -projektet administreras av Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto.

Verksamheten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Mer information om verksamheten samt anmälan till matskolorna hittas på www.matskolan.fi.

Back to top of page