Fullspäckat program under Hållbarhetsveckan i Österbotten featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Fullspäckat program under Hållbarhetsveckan i Österbotten

Årets Hållbarhetsvecka, 27.9-3.10.2021, bjuder på ett mångsidigt program och bland veckans aktiviteter finns något som passar alla – gammal som ung, från söder till norr och både dag- och kvällstid. I dagsläget är närmare 60 aktiviteter registrerade för veckan. Verkstäder, föreläsningar, dans, marknader, kurser och uteaktiviteter, ja utbudet är brett och årets Hållbarhetsvecka har lockat både nya aktörer och även många av fjolårets aktörer är med i år igen. Veckans program är mångsidigt med såväl digitala-, hybrid- och fysiska evenemang.  

Hållbarhetsveckan kör i gång måndagen den 27.9 med öppningsseminarium på Kulturhuset DUX i Kristinestad. Under öppningen får vi bland annat höra landsbygdsentusiasten och hållbarhetskonsulten Patricia Wiklund. Hon driver Invenire Ab, ett bolag som vill få positiva saker att hända och fokuserar på strategi, design, kommunikation och utveckling relaterat till resilienta livsmedelssystem, cirkulär ekonomi, regenerativt jordbruk och hälsosam mat och livsstil. Tillställningen, och veckan öppnas av landskapsdirektör Kaj Suomela och Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall. På öppningsprogrammet bjuds det ytterligare på talturer kring hållbar turism. 

”Hållbarhetsveckan lyfter goda exempel på hållbarhet i Österbotten och tillsammans sporrar vi varandra till hållbara aktioner. Tanken bakom evenemangsveckan är att inspireras via positiva exempel och visa upp vårt hållbara Österbotten,” poängterar Nora Backlund, projektledare på Finlands svenska 4H. 

Hållbarhetsveckan i Österbotten ordnas i år för andra gången, evenemangsveckan koordineras av Finlands svenska 4H och programmet skapas av både små och stora aktörer, företag, föreningar, läroanstalter, församlingar m.fl. i Österbotten. 

Hållbarhetsveckans program i sin helhet finnas att ses på http://hallbarhetsveckan.fi/program . 

 

Tilläggsuppgifter: 

Nora Backlund, projektledare +358 440797079 

nora.backlund@fs4h.fi 

 

Hållbarhetsveckan förverkligas av Finlands svenska 4H och finansieras med projektmedel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond. 

Back to top of page