Finlands svenska 4H rekryterar featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Finlands svenska 4H rekryterar

Är du vår nya medarbetare? Vi söker en organisationskoordinator, på 80-100%, med intresse för barn- och ungdomsfrågor samt tredje sektorn.

Färdigheter i projektadministration och koordinering av event liksom intresse för kommunikation är till fördel vid skötande av den mångsidiga befattningen.

Uppgifter

1. Verkställande uppgifter inom projekt som tangerar barn, ungdomar och landsbygd

  • genomförande av konkreta projektaktiviteter
  • samarbete med olika projektparter

2. Kommunikation

  • uppgifter inom intern och extern kommunikation så som uppdatering av webb och sociala media, bistående vid kampanjer och mässor
  • eventuellt ombrytning av material

3. Administration

  • allmänna kanslifunktioner så som lagerhantering, praktiska uppgifter vid arrangerande av utbildningar, verksamhetsledardagar och läger
  • penningtrafik, icke bokföring
  • redovisningar av erhållna finansieringsstöd

Serviceanda, goda samarbetsfärdigheter och stresstålighet är goda egenskaper. Vi välkomnar alla sökanden men speciellt dej med merkantil, projektadministrations eller kommunikations erfarenhet. Kunnande i ombrytning av enklare material uppskattas.

Placeringsort fri – möjlighet till distansarbete.

På frågor svarar verksamhetsledare Camilla Wahlsten,  040 563 6127.

Skicka din ansökan, meritförteckning samt löneanspråk till camilla.wahlsten@fs4h.fi senast den 30.8 2023.

 

 

Back to top of page