NSU:s Dynamo workshop 3

Datum: 28.10.2020 - 01.11.2020

Plats: Färöarna

Dynamo är ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt var syfte är att skapa en digital kurs för förtroendevalda, frivilliga och anställda i ungdomaorganisationerna. Kursen kommer att bestå av moduler bestående av text, illustrationer, bilder, filmsnuttar, podcasts etc.

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 7-8 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, editera bilder, teckna serier eller måla.

NSU står för boende och mat, samt ersätter resekostnader.

Inbjudan med mer info

Kontakta Petra, petra.ingo@fs4h.fi senast 24.8. om du är intresserad av att delta.

Tillbaka till kalendern
Back to top of page