Nordisk Ungdomsvecka 2023

Datum: 22.07.2023 - 30.07.2023

Plats: Nuuk, Grönland

Youth Week 2023 call for participants (1).png
Välkommen på Nordisk Ungdomsvecka 22.-30.7.2023 i Nuuk, Grönland! Årets tema är Fredssoppa – samexistens i ett mångfaldigt samhälle. Ungdomsveckan ordnas av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng).
Är du 4H-medlem 14 år och äldre, nyfiken på styrkorna och fördelarna med ett mångsidigt samhälle? Önskar du att du kunde göra mer för att bidra till fredlig samexistens mellan olika grupper inom våra samhällen? Syftet är att studera mångfald i samhället, relationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper och den egna identiteten i förhållande till dessa frågor.

Mål:

1. Utforska personliga identitetsskikt, grupptillhörighet och hur minoritets- och majoritetsgrupper bildas i

samhället.

2. Lär dig att navigera i en mångfaldig miljö och inse värdet av lika rättigheter och möjligheter.

3. Utveckla idéer om att underlätta dialog och samarbete i samhället.

4. Gör en video där du tipsar andra ungdomar om hur de kan bidra till fredlig samexistens.

I inbjudan kan du läsa mer om programmet under nordisk ungdomsvecka 2023
Nordisk ungdomsvecka 2023_inbjudan

Finlands svenska 4H skickar 3 medlemmar till eventet. 4H står för deltagaravgifterna (650 euro/person), medan deltagarna själva arrangerar och bekostar resorna till och från Köpenhamn.  Arrangören NordUng ersätter deltagarna hälften av kostnaden för deras flyg till Köpenhamn och tillbaka (upp till max 200 euro).

 

Meddela ditt intresse att delta via formuläret nedan, senast 4.5. Vi meddelar vem som får åka den 5.5 och sköter samtidigt anmälan av deltagare till Nordisk Ungdomsorganisation.

Tilläggsinformation:
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 040 9209810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page