NordUng Föreningsmöte 2023

Datum: 18.03.2023

Plats: Island

KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 2023
Härmed inkallas Nordisk Ungdomsorganisations (NordUng) medlemmar till Föreningsmöte den 18:e mars 2023.
Föreningsmötet ordnas kl. 13:00-17:30 GMT och i detta möte kan man delta i Reykjavik, Island eller digitalt. Dessutom arrangeras en verkstad om NordUng kl. 10:00 lokalt i Reykjavik. Även externa organisationer med intresse av NordUng:s verksamhet är välkomna att vara representerade.

Centrala punkter på Föreningsmötets agenda:
• Verksamhetsrapport 2021, uppdateringar om 2022 och Verksamhetsprogram 2023
• Bokslut 2021 och Budget 2022
• Medlemskaps- och partnerskapsärenden
• Val av Ordförande. Valet görs för 2 år.
• Val av Revisor och Verksamhetsgranskare. Valet görs för 1 år.

NordUng_FM_2023_Kallelse

Hjärtligt välkomna till Föreningsmötet!
NordUng:s Styrelse och Sekretariat

Back to top of page