European Rally 2024 – Estland

Datum: 28.07.2024 - 05.08.2024

European Rally är en veckas långt äventyr för unga vuxna in åldern 18 till 30. Veckan omfattar gruppdiskussioner, övningar och studiebesök kring ett speciellt tema. European Rally ordnas av 4H:s europeiska plattform Rural Youth Europe (RYE).

Tema, program och call for partipation jämte ansökningsformulär publiceras här senare under våren 2024.

Finlands svenska 4H har möjlighet att skicka några deltagare till evenemanget. Vi förbehåller rätten till förändringar. Generellt står Fs4H för deltagaravgifterna, medan deltagarna själva arrangerar och bekostar resorna. Deltagarna får en del av resekostnaderna tillbaka från arrangörerna (i regel brukar det vara frågan om 50%). Fs4H.

Back to top of page