Barn lär sig om matens och motionens betydelse för välmåendet på 48 matskolor featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Barn lär sig om matens och motionens betydelse för välmåendet på 48 matskolor

Matskolor arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 800 barn kommer att delta i sommar. Matskolorna är en viktig del av föreningarnas sommarverksamhet och efterfrågan är stor under skolornas lovtider. På matskolorna får också närmare 180 unga viktig arbetserfarenhet som hjälpledare.

”Matskolorna har blivit fyllda med fart också i år, efter att anmälningen öppnades i mars på matskolan.fi ”, berättar Finlands svenska 4H:s utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm, som ansvarar för koordinationen och utvecklingen av matskoleverksamheten.

Matskolorna förverkligas som fyra dagars dagsläger av 4H-föreningarna runt om i Finland. Verksamheten riktar sig till 8-12 -åriga barn såväl i städerna som på landsbygden. På matskolan lär sig barnen matlagning, om matens ursprung samt vikten av hälsosamma matvanor och att röra på sig för det egna välmåendet.

”Matskolan kombinerar god och hälsosam mat med motion och lek. Att röra på sig är viktigt för barnets energibalans, för koncentrationsförmågan, konditionen och ett starkt skelett. Vårt samhälle är idag rätt långt stillasittande och vi bör uppmuntra barn och ungdomar till vardagsmotion, till att självmant röra på sig genom att cykla, promenera eller springa”, berättar Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska 4H.
”Inom matskolan diskuterar vi hälsosam kost utgående från temat matglädje. På samma sätt diskuterar vi vikten av vardagsmotion utgående från temat lekglädje. Forskare har slagit fast att barn behöver minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Denna målsättning uppfylls på matskolan där man leker och rör på sig varje dag”, tillägger Wahlsten.

En viktig del av matskolan är också familjemiddagen och besöket på bondgården. På familjemiddagen får föräldrarna smaka på den goda maten som barnen tillrett och ta del av det som barnen lärt sig under matskolan. Under de populära bondgårdsbesöken får barnen konkret bekanta sig med hur råvarorna till maten produceras. Bondgårdsbesöken arrangeras i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Svenskspråkiga matskolor arrangeras på följande orter: Lovisa, Borgå, Sibbo, Helsingfors, Ingå, Karis, Kimitoön, Pargas, Kristinestad, Närpes, Malax, Korsholm, Vörå, Kronoby, Terjärv och Pedersöre.

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto. Årets matskolor och kontaktuppgifter till ansvariga handledare hittas på www.matskolan.fi.

Inbjudan till redaktörer att besöka matskolorna

Redaktörer har möjlighet att besöka årets matskolor. Kontakta direkt den valda matskolans ansvariga handledare och kom överens om lämplig tidpunkt för besök. www.matskolan.fi

Pressbilder hittas på här.

Tilläggsinformation:

Harriet Sundholm, Utbildnings- och utvecklingsansvariga,
Finlands svenska 4H, 040 771 3134, 

Petra Ingo, Informatör,
Finlands svenska 4H, 043 824 8703, 

www.matskolan.fi
www.fs4h.fi
www.facebook.com/FinlandsSvenska4h
www.instagram.com/finlandssvenska4h

#fs4h #matskolan

Back to top of page