Årets säckinsamling samlade rekordmängd plast featured image
Publicerad | i Nyheter, Press

Årets säckinsamling samlade rekordmängd plast

I årets säckinsamling samlades 779 000 kilo gödsel-och utsädessäckar, vilket är över 100 000 kilo mer än föregående år. Det är också den största säckmängden i säckinsamlingens historia. All plast som samlas in från de finländska gårdarna går till återanvändning.  Insamlingen som koordineras av 4H-organisationerna och Yara Suomi sysselsätter årligen en stor mängd ungdomar.

Under sommaren arbetade 4H-föreningar och deras anställda ungdomar hårt med gödsel-och utsädessäckinsamlingen. En hisnande mängd 779 000 kg plast samlades in för vidarebehandling. Insamlad plast blir bland annat paketeringsband för såg- och byggnadsindustrin.

Under året deltog 140 finskspråkiga och 14 svenskspråkiga 4H-föreningar i säckinsamlingen och upprätthöll totalt 240 insamlingsplatser.

” I säckinsamlingen 2020 fick vi återigen samlat en ansenlig mängd säckar. Mängden är den största i säckinsamlingens historia. Debatten om de miljöskador som orsakas av plast i naturen har säkert ökat viljan att delta i insamlingen. Jag vill tacka jordbrukarna, 4H-organisationerna och samarbetspartnerna för en lyckad insamling”, säger Timo Räsänen, kommersiell direktör på Yara Suomi

Ung sysselsättning och konkreta miljöåtgärder

Säckinsamlingens resultat tillkännagavs, på grund av rådande corona pandemi, under ett virtuellt evenemang. Säckinsamlingens långvariga beskyddare, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef, Jaana Husu-Kallio deltog i evenemanget och framförde sin hälsning.

”Säckinsamlingen har varit en verklig föregångare inom cirkulär ekonomi. Nästan 40 miljoner kilo plast har samlats in under årtiondena. Jag är väldigt stolt över årets insamlingsmängd, största genom tiderna, och det skapar tro att detta viktiga miljöarbete säkert kommer att fortsätta under kommande år” kommenterar Husu-Kallio.

Yaras Timo Räsänen avslöjade under tillställningen insamlingens intäkter för 4H-organisationerna, 160 485 euro.  Intäkterna från insamlingen används för löner till de ungdomar som deltagit i insamlingen och för att stödja 4Hs ungdomsarbete.  Totalt sysselsattes 141 ungdomar säckinsamlingen år 2020.

”Återvinning av säckar är ett bra och gratis sätt för jordbrukare att delta i miljöarbetet, stödja verksamheten i den lokala 4H-föreningen och sysselsätta unga. Vi vill inom 4H erbjuda unga arbetsmöjligheter på sina hemorter. Säckinsamlingen är också ett utmärkt sätt att öka ungdomarnas förståelse för cirkulär ekonomi”, säger Tomi Alakoski, vd för Suomen 4H-liitto

Östnylands 4H årets arbetsgivare

Yara belönar årligen 4H-föreningar i samband med säckinsamlingen. Priskategorierna har varit årets största utveckling och årets nykomling. I år lanserades också en ny kategori årets arbetsgivare.

Årets arbetsgivare tilldelades Östnylands 4H, som genom säckinsamlingen sysselsatte 4 unga och betalade dem 1 200 euro i lön. Siilinjärven 4H-yhdistys fick hedersomnämnande för att föreningen kommit med som ny insamlingsplats. Det andra hedersomnämnandet gick till Lemin 4H-yhdistys som mångdubblade den insamlade säckmängden till 50 000 kg.  Alla tre föreningar belönades med en gåvocheck på 500€.

Säckinsamlingen arrangeras av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, lokala 4H-föreningar och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltar även Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Tilasiemen Oy, Lassila & Tikanoja och Maaseudun Tulevaisuus.

 

Tilläggsuppgifter:

Timo Räsänen, kommersiell direktör, Yara Suomi, tel. 050 337 4514
Tomi Alakoski, VD, Suomen 4H, tel. 040 501 5307
Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, tel. 040 563 6127

Back to top of page