4H:s matskolor ger barnen nya färdigheter och upplevelser inom mat featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

4H:s matskolor ger barnen nya färdigheter och upplevelser inom mat

Matskolan – Ruokakoulu är ett lärorikt dagläger för barn inom matfostran. Till matskolans program hör måltider som barnen själva tillreder, bondgårdsbesök, lek och rörelse samt en gemensam familjemiddag. Matskolorna ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland. Matskolan utvecklas ständigt och i år piloteras symbolstöd (bildstöd) i samarbete mellan Finlands svenska 4H och Folkhälsan.

–                         Matskolan är ett etablerat koncept inom matfostran. Genom att pröva på lär sig barnen matlagning, hållbara matvanor samt vikten av motion och rörelse. Vid gårdsbesöket bekantar sig barnen konkret med matens väg från jord till jord. Barnen lär sig om matens ursprung, råvaror i säsong och närmatens betydelse för en hållbar livsstil.  Den gemensamma familjemiddagen förgyller lägerupplevelsen där vi äter tillsammans, delar med oss av våra nya färdigheter och förmedlar matglädje till hela familjen, berättar Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H (Fs4H).

Sommarens första matskolor drar i gång måndagen den 5 juni. I år ordnas 21 svenskspråkiga matskolor för hundratals barn 8–12 år i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Samtidigt sysselsätts över 80 unga hjälpledare, som erhåller sina första arbetslivserfarenheter via 4H-föreningarna.

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H tillsammans med Suomen 4H-liitto. Bondgårdsbesöken ordnas i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

I år piloteras symbolstöd för barn i Matskolan

–                         Inom 4H utvecklar vi ständigt Matskolan konceptet med beaktande av såväl barnens lärande, som ledarnas pedagogiska kompetens och kommunikation. Genom att fortbilda våra 4H-ledare samt pilotera och ta i bruk symbolstöd i Matskolan underlättar vi barnens deltagande. Det har en stor betydelse att 4H kan erbjuda visuellt stöd i dagens samhälle, där alla ska ha en möjlighet att delta i meningsfull hobbyverksamhet och känna sig delaktiga, framhåller Bettina C. Lindfors, Fs4H.

Utvecklingsarbetet kring symbolstöd i Matskolan förverkligas i samarbete mellan Finlands svenska 4H och Folkhälsan. Då symbolstöd används i verksamheten, blir det lättare för alla barn att delta, oberoende av språk, koncentration, uppmärksamhet eller språklig förmåga.

Symbolstöd betyder att man använder bilder som stöd exempelvis i diskussion eller för att förtydliga händelser så som ett schema i bilder.

–                         På Folkhälsan jobbar vi aktivt med att sprida visuellt stöd till alla miljöer där barn lever. Samarbetet med Finlands svenska 4H har varit mycket givande och meningsfullt för oss på Folkhälsan. Teamet för Språk och Samspel samt Kost teamet har tillsammans med 4H utvecklat symbolstöd att användas i matskolorna. Symbolstödet har tagits positivt emot av 4H-ledarna i föreningarna och vi ser mycket fram emot att höra erfarenheterna av såväl ledare som barn i matskolorna, sammanfattar Michaela Holm, sakkunnig i AKK, talterapeut, Folkhälsan.

Media är välkomna på besök i matskolorna

Redaktörer och fotografer är välkomna att besöka matskolorna. Ni kan intervjua barnen, de ansvariga handledarna och de unga hjälpledarna. Vänligen kontakta den ansvariga handledaren för den matskola ni önskar besöka och kom överens om lämplig tidpunkt. 4H:s matskolor ordnas i Borgå, Helsingfors, Ingå, Jomala (Åland), Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, Kronoby, Lovisa, Malax, Närpes, Nykarleby, Pargas, Pedersöre, Raseborg, Sibbo, Terjärv och Vörå. För mer information se matskolan.fi/anmalan.

Tilläggsuppgifter:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Matskolan-Ruokakoulu, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

www.matskolan.fi

www.fs4h.fi

Bild: Matskolan-Ruokakoulu, Kati Lazka

Back to top of page