4H stärker det nordiska samarbetet featured image
Publicerad | i Nyheter

4H stärker det nordiska samarbetet

Nordiska 4H organisationernas ledare från Finland, Sverige, Norge och Danmark samlades i början av mars i Vanda. Vid träffen gavs en översikt av den aktuella 4H-verksamheten i respektive land. Vidare diskuterades ett stärkt nordiskt samarbete. 4H-verksamheten har mycket gemensamt i Norden, men varje land har även sina specialdrag.

 

”Vi diskuterade möjligheterna för nätverkande, dialog och stärkt samarbete i främjande av en hållbar verksamhet för barn och unga. Det finns en positiv drivkraft i den nordiska 4H-familjen”, framhåller Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H.

 

”I Finland har vi ett större fokus på den sysselsättande verksamheten och arbetslivsfärdigheterna för unga. Sveriges 4H är känd genom sina 4H-gårdar, samtidigt som det sker en nyorganisering på centralnivå. I Norge poängteras naturen, friluftsliv och läger inom 4H-verksamheten.  Från Danmark härstammar den erkända Matskolan-Ruokakoulu verksamhetsmodellen inom matfostran”, belyser Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H.

 

I alla länder svarar 4H-verksamheten och dess tillväxt på ett ökat samhälleligt behov. På en strategisk nivå sammanbinds 4H-organisationerna av en gemensam vilja för hållbar tillväxt och allt mer kvalitativt arbete i att främja barn och ungas välbefinnande.

”Under träffen lyfte vi fram våra tyngdpunkter inom ungdomsarbete, olika utvecklingsprojekt, samarbetsnätverk och medelinsamling i de olika länderna. Vår gemensamma syn är att vi kan lära oss mycket av varandra”, sammanfattar Wahlsten.

 

Ett konkret exempel på samarbete är det nordiska 4H-lägret som ordnas i i juli i Norge för 4H-unga i Norden. Från Finland deltar en tvåspråkig grupp från båda 4H-organisationerna.

 

Vid träffen för de nordiska 4H-ledarna medverkade Camilla Wahlsten och Bettina C. Lindfors vid Finlands svenska 4H,  Tomi Alakoski, Marjaana Liukko och Johanna Pölkki vid 4H Suomi, Bodil Åström och Malin Widell vid Sveriges 4H, Randi Versto Kaasa vid 4H Norge samt  Sarah Skou Andersen vid 4H Danmark.

Back to top of page