Veckan för barnets rättigheter 2023 featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Aktivitetstips, Temavecka

Veckan för barnets rättigheter 2023

👧👦 Varje barn förtjänar att må bra och känna sig tryggt 💚

Finlands Svenska 4H, jämte föreningarna, uppmärksammar barnets rätt till välmående, som samarbetspartner i Veckan för barnets rättigheter 20.11-26.11. Denna aktivitetsfyllda temavecka startar 20.11 på barnkonventionens dag, den internationella barndagen. Sedan 2020 är barnkonventionens dag en officiell flaggdag i Finland.

Inom 4H är varje barn unikt och värdefullt. Vi erbjuder gemenskap, färdigheter och den kunskap som behövs för att navigera genom livet på ett hållbart sätt. Barn och ungas välmående är i fokus i all vår 4H-verksamhet.

  •  Vi skapar en miljö som väcker nyfikenhet, där barn kan vara sig själva, utveckla sina färdigheter och social kompetens.
  • Genom att erbjuda mångsidiga aktiviteter ger vi barn och unga möjligheter att utforska sina intressen och utveckla aktivt medborgarskap
  • Vår verksamhet handlar inte bara om att lära sig färdigheter, utan också om att främja en positiv och inkluderande atmosfär där barn kan känna sig accepterade och sedda.
  • Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller sina första insikter i arbetslivet.
  • Vi erbjuder stödjande mentorskap som hjälper barn och unga utveckla självförtroende, självständighet och kompetens

Synliggörande av de ungas kunnande och lärande inom Finlands svenska 4H har mervärde för såväl studier som arbetslivet. 💚💪✨

Varje förening kan främja barnets rättigheter och diskussioner om dem genom att ordna verksamhet under Veckan för barnets rättigheter. Här hittas material för årets kampanj.  

#fs4h #Viär4H #aktivtmedborgarskap #ungdomsarbete #4HAkademin #FinlandsSvenska4H #VeckanFörBarnetsRättigheter #RättTillVälmående #JagFårMåBra #DuFårMåBra

Back to top of page