Sommarverksamhet för hundratals barn på 4H:s matskolor  featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Sommarverksamhet för hundratals barn på 4H:s matskolor 

Svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar arrangerar matskolor för barn runt om i landet. I sommar arrangeras 50 matskolor med närmare 800 barn. Temat på årets matskolor är potatis.

På matskolan får barn lära sig om hälsosam mat och matlagning, varvat med nya upplevelser och trevliga motionsstunder. Barnen lära sig också om matens väg från jord till bord.

4H-föreningarna förverkligar matskolorna som fyra dagars dagläger under skolornas sommarlov. De flesta av matskolorna arrangeras i juni. Matskolorna erbjuder även cirka 180 ungdomar värdefull arbetserfarenhet, då de fungerar som hjälpledare på matskolorna.

Potatis som tema

På matskolorna främjas kännedomen om lokal mat. Temat vi arbetar kring på sommarens matskolor är potatis.

– Det är viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur potatisen produceras och hur man kan använda potatisen på ett mångsidigt sätt. Potatisen är en bekant och trygg råvara för alla, näringsrik och hälsosam. Potatisproduktionen har lågt koldioxid- och vattenavtryck, potatisen är ett bra val för både miljön och människan, konstaterar Theresa Gull, projektledare för Potatiskompetenscentret.

Matskolans höjdpunkt är bondgårdsbesöket

På daglägren deltar 8–12-åriga barn såväl i städer som på landsbygden. På matskolan lär sig barnen matlagning och att prioritera närproducerat. Till matskolan hör ett besök till en bondgård, gemensamma matstunder samt rörelse och motion.

– Det är viktigt att visa barnen varifrån maten kommer och hur den produceras. Grunden till matens och matproducenterna uppskattning, ansvarsfulla val och bra matvanor läggs redan i barndomen. Jag är glad att matskoleverksamheten har fortsatt efter projekttiden som en del av organisationernas verksamhet, och bidrar till att stärka barnens matinsikt och -glädje, konstaterar Kirsi Viljanen, specialsakkunnig vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Som samarbetspart för bondgårdsbesöken fungerar Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. En del matskolor får besök av mjölk- och näringsexperten Tiina Sirkjärvi. Sirkjärvi håller motionsstunder med barnen där de lär sig på ett roligt sätt om näringsrekommendationerna.

4H:s matskolor arrangeras på olika håll i landet i sommar

Svenskspråkiga matskolor arrangeras på följande orter: Borgå, Helsingfors, Ingå, Kimito, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Malax, Nykarleby, Närpes, Larsmo, Lovisa, Pargas, Raseborg, Sibbo, Terjärv och Vörå.

Matskolornas exakta tidpunkter och kontaktpersoner hittas på matskolans egna nätsidor: matskolan.fi/anmalan

Redaktörer är välkomna på besök 

Redaktörer och fotografer är välkomna att besöka matskolorna. Ni kan intervjua barnen, ledarna och ungdomarna som fungerar som hjälpledare. Vänligen kontakta den ansvariga handledaren för den matskola ni önskar besöka, för att komma överens om lämplig tidpunkt.

Matskolan-Ruokakoulu-verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H tillsammans med Suomen 4H-liitto.

www.matskolan.fi

Pressbild

Tilläggsinformation:

Harriet Sundholm
Utbildnings- och utvecklingsansvariga
Finlands svenska 4H
tel. 040 771 3134
harriet.sundholm@fs4h.fi

Petra Ingo
Kommunikatör
Finlands svenska 4H
tel. +358 43 824 8703
petra.ingo@fs4h.fi

Back to top of page