Sara Flöijer från Malax valdes till Årets medlem featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Sara Flöijer från Malax valdes till Årets medlem

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett 18-åriga Sara Flöijer från Malax-Petalax-Bergö 4H-förening till Årets medlem 2016.

Sara Flöijer har under sina nio år som 4H-medlem utvecklats från en aktiv medlem till en stor resurs för Malax-Petalax-Bergö 4H-förening. Under högstadietiden var hon en duktig klubbledare och ställde upp som hjälpledare på olika evenemang inom föreningen. I dag studerar Sara på IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium och fungerar som ansvarig ledare för föreningens klubbutbyte inom projektet Vår gemensamma vardag. Hon är också en stor resurs som ledare på Matskolorna i Malax under somrarna.

– Sara ställer alltid upp med ett strålande leende och soliga ögon. Hon är en underbar människa med hundra järn i elden, berättar verksamhetsledare Mia Gull från Malax-Petalax-Bergö 4H.

Förutom att Sara är engagerad i den egna föreningens verksamhet har hon också aktiverat sig inom den nordiska 4H-verksamheten och från nordiska seminarier hämtat hem idéer för att utveckla den egna föreningens ungdomsverksamhet. Inför Finland 100 år håller Sara på att starta upp en ungdomsgrupp för att planera olika aktiviteter för att uppmärksamma jubiléet.

Utmärkelsen delas nu ut för 55:te gången. Årets medlem utsågs första gången år 1962.

Back to top of page