Säckinsamlingen Rejäl handling sysselsätter ungdomar och är en betydande miljögärning featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Säckinsamlingen Rejäl handling sysselsätter ungdomar och är en betydande miljögärning

Pressmeddelande 18.5.2020, publiceringsfritt

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. År 2020 uppmärksammar vi speciellt betydelsen av sysselsättningen av ungdomar och den miljögärning jordbrukarna gör genom att hämta lantbruksplast till återvinning.

Säckinsamlingen har långa anor och har arrangerats sedan år 1975. Under den här tiden har 4H samlat in närmare 40 miljoner kilo plast, varav 673 ton i fjol.

Till insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor, Hankkijas fodersäckar och Hankkijas, Lantmännen Agros, Lantmännen Feeds, Raisioagros, Peltosiemens och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

– Efter noggrann tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter. Av plastet görs bland annat paketeringsband, berättar Timo Räsänen, kommersiell direktör på Yara Suomi.

Säckinsamlingen är ett bra exempel på cirkulärekonomi

Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. Jordbrukarna hämtar de tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun. Omkring 150 föreningar runt om i Finland deltar i säckinsamlingen med sammanlagt cirka 200 insamlingsplatser. Närmaste insamlingsplats hittas på fs4h.fi/sackinsamling. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till Lassila & Tikanojas produktionsanläggningar där de återvinns.

Jordbrukarnas positiva inställning till säckinsamlingen Rejäl handling garanterar att mer än varannan gödsel- och utsädessäck återvänder som råvara till plastindustrin eller till annan trygg återvinning. Den insamlade mängden överstiger målsättningen på 16 procent som är intaget i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall – i fjol togs cirka 70 procent av säckmaterialet tillvara.

Sommarjobb åt ungdomar allt viktigare

År 2020 vill vi i Rejäl handling kampanjen speciellt uppmärksamma ungdomarnas möjlighet till sommarjobb, då många ungdomar på grund av Coronaepidemin mistat sitt redan överenskomna sommarjobb. Som ungdomsorganisation har 4H ansvar för att dra sitt strå till stacken för att sysselsätta ungdomar.

– Ungdomarna får viktig arbetserfarenhet och för många är det ett första sommarjobb. Speciellt så här i undantagstider är ungdomar bekymrade gällande framtiden och möjligheterna till sommarjobb. På många orter är säckinsamlingen en möjlighet för ungdomarna att tjäna egna pengar, poängterar organisationschef Aino Tonttila från Suomen 4H-liitto.

Insamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I insamlingen deltar Hankkija, Lantmännen Agro, Lantmännen Feed, Peltosiemen, Tilasiemen och Lassila & Tikanoja. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Länk till bild 1 (fotograf: Mikko Käkelä)

Länk till bild 2 (fotograf: Tiina Rinne)

Säckinsamlingslogo

Tilläggsinformation:

fs4h.fi/sackinsamling

Lauri Heimala, marknadsföringschef
Yara Suomi Oy, tel. 050 526 8565

Petra Ingo, kommunikatör
Finlands svenska 4H, tel. 043 824 8703

Back to top of page