Säckinsamlingen inbringade över 700 000 kg plast featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Uncategorized

Säckinsamlingen inbringade över 700 000 kg plast

Rejäl handling – kampanjen fokuserar såväl på cirkulärekonomi som på ungdomars möjlighet till sysselsättning. All plast som samlas in från de finländska gårdarna går till återanvändning. Kampanjen som koordineras av 4H-organisationerna och Yara Suomi sysselsatte i år 140 ungdomar runt om i Finland.

För andra gången insamlades över 700 000 kg plast. Förra året 2020 var allatiders rekordår när de lokala 4H-föreningarna samlade in    totalt 779 000 kg från lantbruken. Den insamlade plasten förbehandlas vid Lassila & Tikanojas anläggning i Finland och transporteras därifrån för återbruk till olika platser i Finland och till Baltikum. Insamlad plast blir bland annat paketeringsband för såg- och byggnadsindustrin.

Under året deltog 112 finskspråkiga och 15 svenskspråkiga 4H-föreningar i säckinsamlingen och de upprätthöll totalt 228 insamlingsplatser. Många föreningar hade sålunda flera insamlingsplatser.

” Det är fint att se att lantbrukarna aktivt använder insamlingsplatserna och att 4H-föreningarna tillsammans med 4H-ungdomarna möjliggjort detta landsomfattande nätverk. Jag vill tacka odlare, föreningar och samarbetsparter för deras betydelsefulla insats i förverkligandet av årets insamling” säger Roland Westerberg, kommersiell direktör på Yara Suomi

Ung sysselsättning och konkreta miljöåtgärder

Säckinsamlingens intäkter används till de ungas löner och till stödandet av 4H-verksamheten. År 2021 arbetade 140 ungdomar med insamlingen i totalt 64 föreningar. Detta betyder att i många av föreningarna hade flera anställda ungdomar.

I 4H lär sig barn och unga om hållbar livsstil. Inom Rejäl handling -kampanjen kan de     unga göra en konkret insats för miljön, samtidigt som de får en värdefull arbetslivserfarenhet.

”I dag poängteras starkt återbruk av råvaror. Rejäl handling- kampanjen har under 40  år gjort en betydande insats för cirkulärekonomin” säger Tomi Alakoski, VD för Suomen 4H-liitto. ”Klimatförändringen är en högt prioriterad fråga för ungdomar och kampanjer som dessa ger dem möjlighet till konkret handling som direkt påverkar positivt på deras framtid”, fortsätter Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska 4H.

4H-föreningarna i Ingå, Kannus och Rääkkylä premierades

Yara belönar årligen 4H-föreningar i samband med säckinsamlingen. Priskategorierna har varit årets arbetsgivare, årets största utveckling och årets nykomling.

Årets arbetsgivare tilldelades Ingå 4H, som genom säckinsamlingen sysselsatte mest unga detta år. Det andra hedersomnämnandet gick till Kannus 4H-förening som mest ökade mängden insamlad plast i jämförelse med förra året. Rääkkylä 4H-förening fick hedersomnämnande för att föreningen kommit med som ny insamlingsplats. Alla tre föreningar belönades med en gåvocheck på 500€.

———-

Säckinsamlingen arrangeras av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, lokala 4H-föreningar och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltar även Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Peltosiemen Oy, Tilasiemen Oy, A-rehu Oy och Lassila & Tikanoja. Rejäl handling-insamlingen stöds även av  Maaseudun Tulevaisuus och  Landsbygdens Folk.

Kanslichef vid Jord- och skogsbruksministeriet, Jaana Husu-Kallio, fungerar som insamlingens beskyddare.

 

 

 

Back to top of page