Pressmeddelande: Språkgränserna suddas ut på 4H:s klubbutbyten featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Pressmeddelande: Språkgränserna suddas ut på 4H:s klubbutbyten

I svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar träffas barn i lågstadieålder för att bekanta sig med varandras vardag, språk och traditioner. Klubbutbytet är en del av projekt Vår gemensamma vardag där man vill bidra till att skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk- och kulturgränser.

– Vi vill erbjuda barn en positiv miljö att träffas och lära känna varandra, och på det sättet bidra till en större öppenhet och nyfikenhet inför sådant som inte kanske känns så bekant. Det finns många enspråkigt svensk- eller finsktalande barn som inte nödvändigtvis kommer naturligt i kontakt med barn från den andra språkgruppen, berättar Petra Ingo, informatör på Finlands svenska 4H.

Tjugotre 4H-föreningar i Österbotten, Åboland och Nyland är med om klubbutbytet där barnen får umgås och lära känna varandra under gemensamma aktiviteter.Under de gemensamma träffarna fokuserar man på att göra saker tillsammans. Barnen kockar, bakar, pysslar, gör utflykter eller något annat roligt och reflekterar samtidigt över olikheter och likheter i vardagen. Lära genom att göra är mottot också på dessa träffar, men här lär man sig samtidigt både av varandra och om varandra. Det viktigaste är ändå att de svensk- och finskspråkiga barnen får träffas på fritiden i en naturlig och positiv miljö.

– Positiva erfarenheter av samvaro och samarbete skapar positiva attityder gentemot den andra språkgruppen. Samtidigt får man också en utomståendes synvinkel på sin egen kultur och sitt eget språk och lär sig förstå även dem bättre, säger Katri Hansell från Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet.

4H-föreningarna både på finskt och svenskt håll tycker bra om den gemensamma språköverskridande verksamheten. Erfarenheterna av klubbutbytet har varit positiva och både barn och ledare har gillat möjligheten att umgås och skapa nya kontakter.

– I vår förening hade vi först tänkt att hjälpledare skulle hålla i klubbarna, men vi ledare har också själva njutit så mycket av träffarna att vi inte kan tänka oss att inte vara med. Barnen berättar ofta att de väntat hela helgen på veckans klubb. Vi har ett rätt så litet gäng så de har blivit ganska sammansvetsade, berättar Kati Källman verksamhetsledare för Korsholms 4H.

Finlands svenska 4H:s projekt Vår gemensamma vardag pågår till slutet av år 2017. Samarbetspartners i projektet är Suomen 4H-liitto, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet och Förbundet Pohjola-Norden.

Journalister är välkomna att besöka 4H-träffarna och intervjua ledare och barn. För närmare information om plats och datum kontakta informatör Petra Ingo på Finlands svenska 4H.

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation med dryga 4500 medlemmar i Svenskfinland. I verksamheten aktiveras barn och ungdomar, stärks den sociala kompetensen och färdigheterna för arbetslivet, samt väcks intresse för landsbygden. I 4H lär vi genom att göra.
Back to top of page