Över 1 000 barn och lärare drog till skogs featured image
Publicerad | i Nyheter

Över 1 000 barn och lärare drog till skogs

Skolbarnens skogsdagar lockade över 1 000 barn och lärare i årskurs 5 och 6 från huvudstadsregionen till Klemetskog i Tusby.

Under de årliga skogsdagarna bekantar sig barnen och lärarna med skogens olika utvecklingsskeden från plantering till avverkning, hållbar användning av naturresurser, naturens mångfald, nya träprodukter, allemansrätten, viltvård samt olika yrken och hobbyn till skogs. Temat för i år för ekonomiskogens kretslopp.

 

Programmet förverkligas i skogen genom att grupperna rör sig till fots mellan olika aktivitetspunkter med sakkunniga och inspirerande uppgifter.  Studeranden inom skogsbranschen guidar grupperna och svarar på frågor mellan punkterna. Programmet avslutas med grill och chill vid lägerelden med 4H som värd.

 

– Tillsammans med ett brett samarbetsnätverk av aktörer inom skog, främjar vi barn och ungas skogsfostran enligt läroplanen. Vid lägerelden summerade barnen och lärarna sina upplevelser i skogen med stor uppskattning. Den positiva responsen kan sammanfattas med orden: ”Jag lärde mig att skogen är värdefull för oss alla – bästa skoldagen, tack”, berättar Camilla Wahlsten och Bettina C. Lindfors vid Finlands svenska 4H.

Skogsdagarna förverkligas av ett brett samarbetsnätverk inom skogs- och naturbranscherna med koordinering av Finska forstföreningen och dess ungdomskommunikation. Skogsdagen ordnades för 22. gången och i år var platsen Klemetskog forskningsskog i Tusby som firar 100 år.

– Vi är glada att vara en del av ett större samarbetsnätverk och främja vår uppgift om välbefinnande ur välmående skog. Fs4H:s skogliga verksamhet såväl lokalt som nationellt har som mål att stöda barn och ungas möjlighet till ett mångsidigt förhållande till skogen. Vidare väcker vi ungas intresse för studier och yrkesval inom skogs- och naturbranscherna. Tillsammans lyckas vi! sammanfattar Wahlsten och Lindfors, Fs4H som delade ut till lärarna 4H Skogspaletten fylld av aktivitetstips för fortsatta lärorika  skogsäventyr med barnen.

 

 

 

Tilläggsuppgifter om skolbarnens skogsdagar ges av Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 920 9810 (Fs4H:s skogliga verksamhet och medverkan i skogsdagarna) eller Martin Antell, ungdomskommunikation, Finska Forstföreningen, 050 354 6757, martin.antell@smy.fi (koordinering av skogsdagarnas arrangörskap och samarbetsnätverk).

Bilder: Finska Forstföreningen & Fs4H
Back to top of page