Flickor med gröns matskolet-shirts
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Matglädje för sexhundra barn på matskolorna

Pressmeddelande 20.7.2020

”Det är roligt att kocka, jag vill komma igen nästa år!” På matskolan njuter 8-12-åriga flickor och pojkar med alla sinnen av hälsosam mat och rörelseglädje. Daglägren erbjuder matfostran på ett roligt sätt – genom att göra tillsammans.

Matskolor för barn förverkligas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet. I matskolorna deltar närmare sexhundra barn. I sommar arrangeras fyrtio 4-5 dagars matskolor, de flesta i augusti. På matskolorna fungerar närmare 150 ungdomar som hjälpledare. För dem är hjälpledarjobbet fin arbetserfarenhet.


Fisk som tema

På matskolorna främjas hälsosam kost. Temat på sommarens matskolor är fisk. På matskolorna lär sig barnen hur man hanterar fisken rätt och tillreder läckra maträtter av olika fiskarter. Som samarbetspartners kring fisketemat fungerar Pro Fisk rf och Centralförbundet för fiskerihushållning.

”Fiske och att röra sig ute i naturen har varit speciellt populärt i vår. Därför passar fisk bra som tema för matskolorna. Egenfångad fisk är ju ypperlig närmat”, säger fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för fiskerihushållning.

”Det man lär sig som ung behärskar man också som äldre: det gäller också ätandet av fisk. När man redan som ung lär sig hantera fisk, så känns inte tillredning av fiskrätter svår i fortsättningen heller. Fisk är en god, miljövänlig och hälsosam råvara. Tack vare fiskens mångsidiga näringsinnehåll och D-vitaminet är fisk bra mat för oss alla, men speciellt för barn i växande ålder”, berättar verksamhetsledaren Katriina Partanen från Pro Fisk rf.


Matskolorna sommaren 2020

På matskolorna läggs extra vikt vid hygienen på grund av Covid-19 epidemin även om undantagsförhållandena redan är förbi. Anvisningar gällande förandet och hämtandet av barnen, gruppernas storlek vid matlagning, säkerhetsavstånden och motionsstunder ute skapar trygghet. Säkerhetsåtgärderna är en del av lägerrutinerna och hindrar inte det roliga görandet.

4H:s matskolor arrangeras under sommaren och hösten runt om i Finland, bland annat på följande orter: Borgå, Helsingfors, Ingå, Isnäs, Kimito, Larsmo-Pedersöre, Korsholm, Mickelspiltom, Närpes, Kronoby, Pargas, Raseborg, Sibbo, Nykarleby, Terjärv och Vörå (svenskspråkiga matskolor) och finskspråkiga i Hausjärvi, Kangasniemi, Kannonkoski, Kinnula, Kuusamo, Kyyjärvi, Lahtis, Lapinjärvi-Myrskylä-Orimattila-Pukkila, Loimaa, Loppi, Marttila, Masku-Rusko-Vahto, Muhos, Multia, Nådendal, Pihtipudas, Tammela, Tammerfors, Tervola, Åbo och Tusby.

Tidpunkterna och kontaktpersonerna för matskolorna hittas på Matskolans sajt: https://matskolan.fi/anmalan


Redaktörer är välkomna att bekanta sig med matskolorna

Redaktörer och fotografer är välkomna att besöka matskolorna som arrangeras runt om i Finland. Ni kan intervjua barn, handledare eller ungdomar som fungerar som hjälpledare. Ni kan komma överens om tidpunkten för besöket genom att kontakta i fråga varande matskolas ansvariga handledare.

Matskolan – Ruokakoulu verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto.

Bild från matskola (foto: Tiina Rinne)


Tilläggsinformation:

Finlands svenska 4H
Petra Ingo
+358 43 824 8703
petra.ingo@fs4h.fi

Suomen 4H-liitto
Marika Sarha
+358 44 783 0302
marika.sarha@4h.fi

Back to top of page