Jordbrukarna hämtade 774 000 kilo plast till 4H:s insamlingspunkter featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Jordbrukarna hämtade 774 000 kilo plast till 4H:s insamlingspunkter

Rejäl Handling -säckinsamlingen är en betydande gärning inom cirkulär ekonomi i Finland. Jordbrukarna hämtar tomma gödsel- och utsädessäckar som återvinns för återanvändning. Utan Rejäl Handling -insamlingen kan säckarna sluta som avfall. Rejäl Handling -säckinsamlingen förverkligas av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland samt flera samarbetsparter.

Rejäl Handling –säckinsamlingen har förverkligats sedan år 1975. Årets resultat i säckinsamlingen är det näst bästa genom åren. Insamlingspunkterna sysselsätter 4H-unga. De ungas uppgift är att hålla snyggt vid insamlingspunkten, anteckna mängden levererade säckar och hjälpa jordbrukarna i att bunta ihop säckarna. Årets Rejäl Handling -säckinsamling sysselsatte 104 ungdomar runt om i Finland, var av 19 inom Finlands svenska 4H.

Insamlingens huvudsamarbetspart Yara Finland ansvarar för säckarnas transport från insamlingspunkterna till återvinning. Intäkterna av Rejäl Handling -verksamheten som tillfaller 4H, används till ungdomarnas löner och det lokala ungdomsarbetet i 4H-föreningarna.

– I årets Rejäl Handling -säckinsamling och dess resultat på 774 000 kilo plast, kom vi nära alla tiders rekordmängd på 779 000 kilo plast. Ett stort tack till alla jordbrukare och engagerade unga jämte 4H-föreningarna. Rejäl Handling -säckinsamlingen är en betydande miljögärning, samtidigt som de ungas sysselsättning är viktigt för Yara. Inom ramen för en mer miljövänlig livsmedelsproduktion, övergår Yara stegvis under år 2024 till gödselsäckar som tillverkas av återvunnen plast till 30 procent, framhåller Roland Westerberg, kommersiell direktör, Yara Finland.

Olika plastsorter till bättre återanvändning

Då inner- och yttersäckarna skiljs från varandra, är det lättare att återanvända de olika plastsorterna vid återvinning. I år fortsatte piloteringen, vars syfte är att främja och utveckla sorteringen av olika plastsorter vid Rejäl Handling -insamlingspunkter. Piloteringen genomfördes av tre 4H-föreningar inom respektives verksamhetsområde.

Piloteringen visade på betydelsen av att säckarna hämtas enligt anvisning till insamlingspunkterna. Det innebär att säckarna har på gårdarna packats ihop vid lyftöglan innan transport. Genom att följa anvisningarna påskyndades 4H-ungas arbete i att skilja på de olika plastsorterna vid insamlingspunkten.

4H-föreningar premieras nationellt

Yara Finland premierar varje år 4H-föreningar i samband med Rejäl Handling -säckinsamlingen. Priskategorierna är Årets utvecklare, Årets nykomling samt Årets arbetsgivare.

Hedersomnämnande som Årets utvecklare erhöll Masko-Rusko-Vahto 4H, som förbättrade avsevärt mängden insamlad plast i jämförelse med i fjol. Toivakka-Joutsa 4H premierades som Årets nykomling då föreningen deltog i säckinsamlingen efter en två års paus. Meri-Vaka 4H tilldelades hedersomnämnandet som Årets sysselsättare, då föreningen sysselsatte ungdomar på varje insamlingspunkt i tre kommuner.

I årets säckinsamling deltog 14 svenskspråkiga och 104 finskspråkiga 4H-föreningar.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. I säckinsamlingen deltar Yara Finland, Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och 4H-föreningarna jämte Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Lassila & Tikanoja samt Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus.

Tilläggsuppgifter:
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin, Finlands svenska 4H, bettina.lindfors@fs4h.fi, 040 920 9810

Leena Luomajärvi, digimarkkinointipäällikkö, Yara Suomi, leena.luomajarvi@yara.com, 050 347 2848

Bild: Suomen 4H-liitto, Rejäl Handling -säckinsamling

Back to top of page